4167/SL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Toimitus saattoi oma-aloitteisesti lisätä mielipidekirjoituksen loppuun olennaisen ja paikkansa pitävän tiedon kirjoittajan asemasta.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Toimitus saattoi oma-aloitteisesti lisätä mielipidekirjoituksen loppuun olennaisen ja paikkansa pitävän tiedon kirjoittajan asemasta.

Kantelu 18.7.2009

Kantelijan mukaan Kaleva julkaisi 17.4.2009 hänen omalla nimellään kirjoittamansa mielipidekirjoituksen Tehyn vaalien vaaliliittojen taustoista. Oman nimensä lisäksi kantelija laittoi allekirjoitukseksi asuinpaikan ja maininnan Tehyn hallituksen jäsenyydestä. Toimitus lisäsi lupaa kysymättä maininnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajuudesta. Tämän johdosta muodostui kuva, että kirjoitus oli keskusvaalilautakunnan virallinen kannanotto. Kirjoituksen lisätitteli johti kantelijan erottamiseen ko. tehtävästä. Kantelija pyysi lehdeltä täydennystä, jossa todettaisiin, että lisäys oli tehty toimituksen toimesta, mutta lehti ei siihen suostunut.

Kalevan vastaus 17.8.2009

Päätoimittaja Markku Mantila vastaa, että kantelijan nimen alle oli lisätty tieto siitä, että hän toimii Tehyn keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana. Tieto ei ollut virheellinen, ja se on lukijan kannalta oleellinen. Kantelijan mukaan hänet erotettiin puheenjohtajan tehtävästä, koska titteli tuli julkisuuteen tässä yhteydessä. Jos hallituksen jäsenyys ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtajuus aiheuttavat intressiristiriidan, kyse on päätoimittajan vastauksen mukaan muusta kuin hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

Ratkaisu

Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (JO 1). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Kantelija allekirjoitti mielipidekirjoituksensa liittovaaleista Tehyn hallituksen jäsenenä. Hän oli myös keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja. Toimitus lisäsi kirjoittajan tietämättä puheenjohtajuuden julkaistun kirjoituksen loppuun. Julkisen sanan neuvoston mielestä lukijalla oli oikeus tietää kirjoittajan mahdollisesta kaksoisroolista. Koska tieto piti paikkansa, lehdelle ei voinut syntyä velvollisuutta korjaamiseen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kaleva ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.