4154D/SL/09

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen kaksi kuukautta myöhemmin ei riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen kaksi kuukautta myöhemmin ei riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.

Kantelu 9.6.2009

Kantelun mukaan Pohjalaisen pääkirjoituksessa 23.4.2009 sanotaan muun muassa, että ”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT antoi Kelalle tuomion ihmisoikeuksien loukkaamisesta tapauksessa, jossa työntekijältä oli evätty sairauspäiväraha”; ”Helsingin Sanomat kertoi taannoin räikeän esimerkin, jossa Kelan vakuutuslääkäri potilasta näkemättä tulkitsi tälle tehdyn turhan leikkauksen. Kolme hoitavaa lääkäriä piti leikkausta tarpeellisena”; ”Kela ei suostunut perustelemaan kielteistä päätöstään” ja että ”Toisessa tapauksessa potilas valitti kielteisestä sairauspäivärahapäätöksestä EIT:een ja voitti jutun”.

Kantelun mukaan Kelaa ei ole tuomittu EIT:ssä. Mainittujen leikkausten tarpeellisuuteen Kela ei ota kantaa, mutta hakemusta käsitellessään se ensin hylkäsi hakemuksen ns. B-todistuksen puuttuessa, mutta muutama päivä tämän jälkeen myönsi päivärahan heti saatuaan pyytämänsä lisäselvityksen. Päätösten perusteluista kieltäytyminen ei pidä paikkaansa ja sitä paitsi päiväraha myönnettiin tässä tapauksessa. EIT ei käsitellyt päivärahapäätöstä, vaan antoi huomautuksen jo lakkautettujen Sosiaalivakuutuslautakunnan ja Tarkastuslautakunnan menettelyvirheistä. Loppu pääkirjoituksesta on tyhjästä temmattua ja asenteellista spekulaatiota.

Pohjalaisen vastaus 27.7.2009

Vt. päätoimittaja Kauko Palola vastaa, että Pohjalaisen pääkirjoituksen lähdetietona oli Helsingin Sanomissa 22.4.2009 julkaistu virheellinen uutinen, joka liitti Kelan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamaan päätökseen. Päätoimittajaan ei ole oltu Kelasta yhteydessä.

Kantelusta saa päätoimittajan vastauksen mukaan sellaisen käsityksen, että Kela olisi toimittanut vastineensa Suomen Tietotoimiston tiedotepalvelun kautta asiakaslehdille. Kyseessä on STT:n kaupallinen palvelu, jonka kautta tuleva materiaali ei ole uutistoimituksen seurantalistan kärjessä. Kyseessä ei ole ns. journalististen juttujen lista. Sanomalehti Pohjalaiselle tieto Helsingin Sanomien uutisen virheellisyydestä tuli JSN:n vastinepyynnön myötä. Pohjalainen julkaisee Kelan vastineen 28.7.2009.

Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Pohjalainen myöntää pääkirjoituksensa perustuneen Helsingin Sanomien virheellisiin tietoihin, joten siinä toistettiin samat virheet, jotka lähteenä olleessakin lehdessä oli. Pohjalainen ei siten ollut tarkistanut aiemmin julkaistujen tietojen oikeellisuutta. Pääkirjoituksen luotettavuuteen kohdistuu erityisiä odotuksia. Virheet olivat lisäksi niin merkittäviä, että niiden korjaus kaksi kuukautta myöhemmin ei riittänyt poistamaan sitä vahinkoa, joka kantelijalle aiheutui.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pohjalainen on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Jussi Eronen, Arto Henriksson, Pekka Iivanainen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo