4146/TV/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja valokuvaa koskevassa asiassa. Tv-kanavan nettisivuilla julkaistiin uutinen, jossa oli vain toisen osapuolen näkökulma. Uutinen täydentyi, kun tiedotusväline myöhemmin julkaisi vastapuolen näkemyksen. Jutut oli linkitetty toisiinsa. Myymälän sisällä otettu kuva oli yleisnäkymä. Kantelija oli tunnistettavissa, mutta hän ei sen vuoksi leimautunut.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja valokuvaa koskevassa asiassa. Tv-kanavan nettisivuilla julkaistiin uutinen, jossa oli vain toisen osapuolen näkökulma. Uutinen täydentyi, kun tiedotusväline myöhemmin julkaisi vastapuolen näkemyksen. Jutut oli linkitetty toisiinsa. Myymälän sisällä otettu kuva oli yleisnäkymä. Kantelija oli tunnistettavissa, mutta hän ei sen vuoksi leimautunut.

Kantelu 1.6.2009

Kantelijan mukaan uutinen nuoren työvoiman hyväksikäytöstä DNA-kaupassa on yksipuolinen ja perustuu ainoastaan Toimihenkilöunionin kertomaan. Kantelija on omasta mielestään tunnistettavissa kuvasta, joka uutisen yhteydessä on. Hän katsoo joutuneensa loanheittokampanjan mannekiiniksi ja leimatuksi täysin perättömin väitöksin. Kantelija on korkeakoulutettu, ja hän on palvellut yli neljä vuotta DNA-kauppaa. MTV3 poisti kuvan kantelijan pyynnöstä jutun yhteydestä.

MTV3:n vastaus 16.6.2009

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että mtv3.fi julkaisi asiasta kaksi uutista. Ensimmäinen oli päivitetty 29.5.2009 klo 7.22 otsikolla ”DNA:ta syytetään härskistä nuoren työvoiman hyväksikäytöstä” ja toinen oli päivitetty 29.5.2009 klo 9.26 otsikolla ”DNA: Hyväksikäyttösyytökset perättömiä”. Nämä artikkelit muodostivat kokonaisuuden, joka oli tasapainoinen ja antoi mielipiteenvuoron kummallekin osapuolelle. Artikkelit oli myös linkitetty toisiinsa, mikä selvensi niiden yhteyttä toisiinsa. Tällainen artikkelikooste on hyvin yleinen ja käytetty on line -uutisoinnissa.

Kuvituksena käytetty kuva on päätoimittajan vastauksen mukaan arkistokuva, jota käytettiin ns. aihekuvana. Sen tarkoitus ei ollut leimata eikä edes esittää tiettyä henkilöä. Kantelija otti yhteyttä toimitukseen ja pyysi kuvan poistamista. Näin tapahtui. Muuta toimenpidettä tai kantansa esittämistä kantelija ei edellyttänyt, joten toimitus ei ryhtynyt muihin toimenpiteisiin.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka (JO 13). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29).

MTV3:n nettisivuilla julkaistiin uutinen, jossa kuultiin ainoastaan Toimihenkilöunionin edustajaa nuoren työvoiman härskistä hyväksikäytöstä DNA-kaupassa. Noin kaksi tuntia myöhemmin MTV3 julkaisi uutisen, jossa DNA-kauppa kiisti väitteet. Uutiset oli linkitetty toisiinsa. Julkisen sanan neuvoston mielestä MTV3 näin asianmukaisesti täydensi aiemmin julkaistua uutista.

Uutisen yhteydessä julkaistiin myymälästä otettu valokuva, josta kantelija oli tunnistettavissa. Hänen nimeään ei mainittu, joten tunnistaminen rajautui piiriin, joka hänet muutenkin tunsi. Nimettömyydestä ja kuvituskuvan yleiskuvamaisesta ilmeestä johtuen kantelija ei Julkisen sanan neuvoston mielestä leimautunut jutun sisällön vuoksi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Sari Autio, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.