4131/AL/09

Langettava

Jutuissa yrityksen tuotekouluttaja kirjoittaa vessaremontista, jossa käytetään saman yrityksen maahantuomaa rakennuslevyä ja siihen liittyviä tarvikkeita. Vaikka yhteys avoimesti kerrotaankin lukijalle, juttujen kritiikittömyys ja vaihtoehtojen puuttuminen ovat omiaan vaarantamaan lukijan luottamuksen toimituksellisten palstojen puolueettomuuteen ja toimituksen riippumattomuuteen. Langettava.

Kantelu 4.5.2009

Kantelun mukaan molemmat jutut on tehty yhden tuotemerkin, Aquapanel Indoorin ympärille. Ensimmäisessä jutussa tuote mainitaan 15 kertaa ja toisessa jutussa 9 kertaa. Jutun kirjoittaja on tuotteen maahantuojan Knaufin tuotekouluttaja, jonka nimi on lisätty toimituksen avustajaluetteloon. Kantelijan mielestä lehti rikkoo Journalistin ohjeiden piilomainontakohtaa.

TM Rakennusmaailman vastaus 20.5.2009

Päätoimittaja Juho Huttula vastaa, että TM Rakennusmaailman tarkoitus on tuottaa lukijoilleen hyötyä joko selvänä taloudellisena etuna tai tietomäärän lisääntymisenä. Lehti testaa, kokeilee ja vertailee erilaisia rakennusalan tuotteita, materiaaleja ja palveluja, ja niistä kirjoitetaan niiden oikeilla nimillä ja arvioissa kerrotaan sekä myönteisiä että kielteisiä havaintoja. Puolueettomuus ja riippumattomuus sekä testi- ja vertailumenetelmien pätevyys ovat tämän toimintatavan ehdottomia ja välttämättömiä edellytyksiä.

Yksi lehden toistuvista juttutyypeistä on yksityiskohtaisia työohjeita antava selostus jostakin uudis- tai korjausrakentamisen työvaiheesta, uudesta menetelmästä tai materiaalista. Ohjeiden on päätoimittajan mukaan oltava täsmällisiä ja ehdottoman yksiselitteisiä. Lehti ei voi antaa virheellisiä, epätäsmällisiä tai puutteellisia ohjeita. Siksi näissäkin jutuissa on välttämätöntä käyttää oikeita tuotenimiä ja valmistajien antamia asennusohjeita.

Kaksiosainen juttusarja ”Pikkuvessan iso remontti” edustaa juuri yllämainittua juttutyyppiä. Siinä esiintyvä tuote Aquapanel on kokonaan uudentyyppinen, ainutlaatuinen tuote – ikään kuin litteäksi puristettu kevytsoraharkko. Oikea käyttö ja toimiva lopputulos edellyttävät, että asentaminen tehdään oikein – asennusohjeet poikkeavat totutusta rakennuslevyjen asentamisesta täysin. Nämä ohjeet on käyty jutussa tarkasti läpi. Päätoimittajan mielestä on ymmärrettävää, että silloin myös tuotteen nimi toistuu varsin usein.

Juttuja ei päätoimittajan mukaan kuitenkaan ole tehty vain Aquapanelista, vaan nimenomaan wc-tilan remontista. Painopiste on siinä, kuinka saadaan aikaan onnistunut lopputulos. Tekstissä kerrotaan yhtä tarkasti tarvituista purku-, tasoitus-, vedeneristys- ja laatoitustöistä, joissa käytettiin eri valmistajan tuotteita; kuten Knauf Oy:n kilpailijan Maxit Oy:n tuotteita ne nimeltä mainiten, useampaan kertaan.

Jutun kirjoittaja, talonrakentaja Kirsi Laamanen joutuu kantelun vuoksi epäilyttävään asemaan, joten päätoimittaja toteaa vastauksessaan, että Laamanen toimii oman toimensa ohella lehden avustajana ja kirjoittaa juttunsa oman yrityksensä kautta eikä Knauf Oy:n edustajana. Koska Kirsi Laamanen on kuitenkin valtakunnallisesti tunnettu tuoteneuvoja ja kouluttaja, päätoimittaja on katsonut parhaaksi tuoda tämän reilusti esille palstan tunnuksessa.

Se, että Laamanen on Knauf Oy:n tuotekouluttaja, ei kuitenkaan päätoimittajan mukaan ole syy siihen, että hän pitää lehdessä palstaa. Syy on hänen ammattitaidossaan ja asiantuntemuksessaan. Tietyn yrityksen palveluksessa oleminen ei voi olla periaatteellinen este henkilön käyttämiselle asiantuntijana, kunhan huolehditaan siitä, että juttujen tarkoitus ja sisältö pysyvät kirkkaina eli hyödyllisen kuluttajatiedon välittämisessä. Tässäkin tapauksessa on niin. Kirsi Laamasen kanssa tehtiin selväksi alusta pitäen, että palstan sisältö ei voi perustua vain yhden yrityksen tuotteisiin.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 19).

TM Rakennusmaailman jutuissa yrityksen tuotekouluttaja kirjoittaa vessaremontista, jossa käytetään muun muassa saman yrityksen maahantuomaa rakennuslevyä ja siihen liittyviä tarvikkeita. Vaikka yhteys kerrotaankin lukijalle, juttujen kritiikittömyys ja vaihtoehtojen puuttuminen ovat omiaan vaarantamaan lukijan luottamuksen toimituksellisten palstojen puolueettomuuteen ja toimituksen riippumattomuuteen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että TM Rakennusmaailma on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.