4107/TV/09

Vapauttava

Tv-ohjelmissa ja www-sivuilla julkaistiin kantelijoiden taustasta vanhentunutta tietoa, jonka lähdettä kuitenkin saattoi pitää yleensä luotettavana. Virhe ei ollut olennainen, koska tieto vanhentuneenakin kertoo kantelijoiden taustasta, joka on yhteiskunnallisesti merkittävä seikka. Lisäksi kantelijat saivat kiistää vanhentuneen tiedon samanaikaisesti, ja se korjattiin myös ohjelmassa. Olisi ollut asianmukaista korjata tieto myös www-sivujen uutisteksteissä. Tämä laiminlyönti ei kuitenkaan yksin aiheuttanut huomautusta. Vapauttava.

Kantelu 24.3.2009

Kantelu kohdistuu MTV3:n uutisissa ja 45 minuuttia -ohjelmassa sekä nettisivuilla etenkin 19.11. ja 17.12.2008 sekä 25.2. ja 20.3.2009 esitettyihin uutisiin ja raportteihin. Uutisoinnissa on toistettu lukuisia kertoja väitettä, jonka mukaan yhtiöillä ja Denis Fokinilla olisi yhteyksiä rahanpesuun sekä Venäjän poliittiseen johtoon.

Väitettä on kantelun mukaan perusteltu kuviolla, jossa Silta Solutionsin omistajaksi ja emoyhtiöksi on ilmoitettu Complus Holding S.A. -niminen sijoitusyhtiö, jolla edelleen olisi yhteys ns. Ipoc -rahastoon. Complus ei omista Silta Solutionia, joten väite on virheellinen ja väärä. Complus on perustanut nykyisin Silta Solutionina tunnetun yhtiön nimellä Tricorne Communications, ja yhtiön rekisterissä Complus ilmenee ns. perustajayhteisönä. Tämä tieto ei kuitenkaan vastaa nykyistä omistusta, mikä seikka myös ilmenee rekistereissä. Complus on myynyt yhtiön nykyisille omistajille vuonna 2006 eli ennen kuin Silta Solutionsin nykyinen liiketoiminta aloitettiin. Uusi omistaja vaihtoi yhtiön nimen, hallinnon ja toimialan. Nykyisellä liiketoiminnalla ei ole mitään tekemistä Complusin kanssa.

Yksityisen osakeyhtiön omistajatieto on julkinen. Toimittajilla olisi kantelijan mielestä ollut helposti mahdollisuus varmistaa tieto yhtiön omistajista, mitä ei kuitenkaan tehty – ei edes sen jälkeen, kun toimittajille kävi selväksi, että tieto on riidanalainen. Perustajaosakasta koskevaa tietoa ei yhtiöltä mitenkään varmennettu ennen uutisointia, vaikka tiedon perusteella tehtiin erittäin voimakkaita johtopäätöksiä, ja kantelijat liitettiin kansainväliseen rahanpesuepäilyyn.

Kantelun mukaan uutistoimitukseen toimitettiin oikaisu asiasta joulukuussa, ja pyydettiin jatkossa oikaisemaan uutisointia em. virheen osalta. Oikaisuun ei vastattu. Se toimitettiin tammikuussa erikseen 45 minuuttia -ohjelman toimittajille. Myöskään tähän ei vastattu. Uutisointia jatkettiin helmikuussa samassa muodossa, eikä osakasluetteloa pyydetty yhtiöstä edelleenkään.

Kantelijat järjestivät 20.3.2009 Saarijärvellä tiedotustilaisuuden, jossa virheellisyydet oikaistiin perustellusti jakamalla läsnäolijoille lehdistötiedote. Tästä huolimatta illan uutislähetyksessä ilmoitettiin ”virallisesta rekisteristä” ilmenevän em. omistussuhde. Tieto ei pohjautunut viralliseen rekisteriin, vaan luottotietoraporttiin. Kun luottotietoraportin virheellisyys kävi ilmi, toimitettiin tästä 23.3.2009 tieto MTV3:lle. Yhtiö ei ole oikaissut uutisointiaan. Kaikki virheellisen tiedon sisältävät uutiset ovat yhtä MTV3:n sivustolla ilman oikaisumerkintää.

MTV3:n vastaus 24.4.2009 ja pyydetty täydennys 14.5.2009

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että ensimmäinen Silta Solutions -yhtiötä koskenut raportti esitettiin 45 minuuttia -ohjelmassa 19.11.2008. Tieto Complus Holdingista Silta Solutionsin emoyhteisönä perustui sähköisen kaupparekisteri- ja luottotietoja välittävän, luotettavana pidetyn ePortti -palvelun tietoihin. Toimitus yritti jo ennen ensimmäistä ohjelmaa saada tv-haastattelua Denis Fokinilta, mutta hän kieltäytyi. Ohjelman jälkeen toimitus yritti olla yhteydessä Silta Solutionsiin, mutta yhtiön edustajat olivat kadonneet tavoittamattomiin. Kantelijoiden väite siitä, että toimituksen olisi ollut helppoa pyytää osakasluettelo yhtiön pääkonttorista, on näin ollen epäuskottava.

Asian tultua julkisuuteen Silta Solutions -yhtiön yhteydenotto tavoitti 45 minuuttia -ohjelman toimituksen päätoimittajan mukaan 20.1.2009. Kirjeessään he kiistivät yhteydet Kremliin ja kertoivat omistuspohjan vaihtuneen, mutta eivät esittäneet väitteilleen asiakirjatodisteita. Sähköisessä ePortti- palvelussa omistuspohja oli ennallaan. Kun 45 minuuttia -ohjelma seuraavan kerran eli 25.2.2009 käsitteli venäläisten maakauppoja, tämä Silta Solutionsin kirje kuitenkin noteerattiin uutisoinnissa hyvän journalistisen tavan mukaan. Ohjelmassa todettiin, että ”liikemies Fokin kieltäytyi tv-haastattelusta. Ohjelman julkitulon jälkeen hän lähetti toimitukseen kirjeen, jossa kytkökset Kremliin kiistettiin.”

Päätoimittajan vastauksen mukaan Silta Solutions esitti uuden omistuspohjansa todeksi vahvistavia asiakirjoja ensimmäisen kerran Saarijärvellä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa 20.3.2009. Helmikuun lopun 45 minuuttia -ohjelman tavoin Silta Solutionsin edustaja pääsi esittämään omat näkökantansa. ”Yhteydet rahanpesusta eri puolilla maailmaa epäiltyyn IPOC-rahastoon tai sen omistamaan Complus Holding -yritykseen Fokin kiisti jyrkästi”, todettiin Kymmenen uutisissa 20.3.2009.

Vielä samana päivänä 20.3.2009 virka-ajan päätyttyä kaupparekisteri- ja luottotietoja välittävässä ePortti -palvelussa Complus Holding yhä todettiin Silta Solutionsin emoyhteisöksi. Molemmat tiedot kerrottiin päätoimittajan mukaan Kymmenen uutisissa näin: ”Yleisölle esiteltiin varmuuden vuoksi kaupparekisteriotteita, jonka avulla epäselvät yrityskytkökset pyrittiin osoittamaan paikkansapitämättömiksi. Vain tunti tiedotustilaisuuden päätyttyä tarkastimme tilanteen virallisesta rekisteristä (kuvassa kamera esittelee tietokoneruudulta ePortti -palvelun tietoja). Siellä Silta Solutions -yhtiön emoyhteisöksi mainitaan yhä Bermudalle rekisteröidyn IPOC -rahaston omistama Complus Holding. Fokinin mukaan tieto on virheellinen.”

Tieto ePortti -rekisteripalvelussa olleesta vanhentuneesta tiedosta tuli päätoimittajan mukaan vasta 23.3.2009, kun Silta Solutions välitti toimitukseen palveluntarjoajalta saamansa sähköpostin. Heti 25.3.2009 esitetyssä 45 minuuttia -ohjelmassa kerrottiin sähköisessä rekisteri- ja luottotietopalvelussa olleesta vanhentuneesta tiedosta näin: ”Vielä muutama päivä sitten sähköisessä ePortti -rekisterissä Silta Solutionsin emoyhteisöksi mainittiin kuitenkin yhä luxemburgilainen Complus Holding. Perustajayhtiö on kuitenkin myynyt osakkeensa venäläisille yksityishenkilöille kiinteistöbisnekseen siirtymisen yhteydessä kolmisen vuotta sitten. Rekisterin ylläpitäjän mukaan omistajanvaihdos on jäänyt päivittämättä.” Päätoimittaja pitää tätä myös verkkosivuilla julkaistua videoklippiä, joka on sama kuin 45 minuuttia -ohjelma, riittävänä virheen korjauksena.

Samassa 45 minuuttia -ohjelmassa Silta Solutionsin edustajat saivat jo toistamiseen kiistää yhteytensä IPOC -rahastoon ja Venäjän presidentin neuvonantajaan. Edellä mainituilla perusteilla kantelijan väite ”yhtiö ei ole oikaissut uutisointia” ei pidä paikkaansa.

Journalistin ohjeiden mukaan ”olennainen virhe on viipymättä korjattava”. Sähköisessä ePortti- palvelussa ollut virhe ei päätoimittajan vastauksen ja sen täydennyksen mukaan ollut itse asian kannalta olennainen. Uutisoinnissa on ollut kyse siitä, ovatko Silta Solutionsin taustalla olevat tahot kytkeytyneitä IPOC- rahastoon ja sitä kautta rahaston väitettyyn omistajaan, Venäjän presidentin neuvonantajaan Leonid Reimaniin. Tässä asiassa tieto siitä, onko Complus Holding Silta Solutions Oy:n emoyhteisö vuonna 2009, ei ole ratkaiseva. Tämän tyyppisessä yritystoiminnassa sen pyörittäjät saattavat useinkin vaihtaa toimialaa, yhtiöiden nimiä tai omistajia.

Silta Solutions Oy:n nykyistä omistajaa olennaisempaa on tieto olemassa olevasta verkostosta – siitä, että Silta Solutions Oy:n ja siihen kytkeytyvien Cubio -yhtiöiden ihmiset ovat pitkään olleet kytkeytyneitä IPOC -rahastoon ja toisiinsa. Tästä todettiin 45 minuuttia -ohjelmassa 25.3.2009 näin: ”Complus Holdingin ja Cubio -taustaisten yhtiöiden välillä on vuosien varrella ollut lukuisia yhdistäviä henkilölinkkejä. IPOCin, Complus Holdingin, Cubion ja Silta Solutionsin kotipesä on Pietari. Yritysryppään kivijalka valettiin entisessä Leningradissa 90-luvun alussa.”

Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka (JO 13). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Neuvosto ei tutki vuonna 2008 lähetettyjä ohjelmia ja uutisia vanhentuneina (Perussopimuksen 10§).

MTV3 on ohjelmissaan ja www-sivuillaan julkaissut kantelijoiden taustasta vanhentunutta tietoa, jonka lähdettä kuitenkin voi pitää yleensä luotettavana. Julkisen sanan neuvosto ei pidä virhettä olennaisena, koska tieto vanhentuneenakin kertoo yhtiön taustasta, joka on yhteiskunnallisesti merkittävä seikka. Lisäksi kantelijat ovat saaneet kiistää vanhentuneen tiedon samanaikaisesti, ja se on korjattu myös 45 minuuttia -ohjelmassa. Neuvosto toteaa lisäksi, että olisi ollut asianmukaista korjata tieto myös www-sivujen uutisteksteissä. Tämä laiminlyönti ei kuitenkaan yksin aiheuta huomautusta tv-kanavalle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.