4097/SL/09

Langettava

Lehtijutussa esitellään homesaneerauksiin erikoistunut yritys ja sen käyttämä ”ihmeaine”. Yhden yrityksen ja sen tuotteen nostaminen esille mainosmaisesti ja kritiikittömästi on piilomainontaa. Yrityksen edustajan esiintyminen ainoana tietolähteenä vielä korostaa vaikutelmaa. Langettava.

Kantelu 16.3.2009

Kantelun mukaan artikkeli on asiasisällöltään kritiikitön. Siinä todetaan mm., että ”Lähes kaksikymmentä vuotta sitten Suomessa keksitty suoja-aine tappaa homekasvuston välittömästi ja kapseloi itiöt siten, että ne eivät enää pääse liikkumaan tai jatkamaan kasvuaan”. Ainetta, jota ei saa kaupan hyllyltä, mainostaa myyntipäällikkö nimellä ”ihmeaine”. Toimittaja referoi yrityksen myyntipäällikköä suoraan ja kritiikittömästi tarkistamatta väitteitä miltään asiantuntijataholta. Kysymys on tekstimainonnasta, jolla toimittaja ja lehti saattavat antaa tuhansille home- ja kosteusvaurioista kärsiville turhaa toivoa ja houkutella turhiin taloudellisiin uhrauksiin.

Keskisuomalaisen vastaus 1.4.2009

Päätoimittaja Pekka Mervola vastaa, että Keskisuomalaisen Asuntoextran jutussa kerrottiin aineesta, jolla sitä myyvän yrityksen mukaan voidaan vähentää tai poistaa rakennusten homehaittoja.
Jutun otsikkona oli: ”Täältä pesee, home! Suihkutettavan aineen väitetään hävittävän homeen rakenteista.” Jutun otsikointi siis kertoo jo journalistisesta varautuneisuudesta (”…aineen väitetään hävittävän homeen…”). Sanomalehden tulee uutisoida ja kertoa asioista, joita ei ole voitu loppuun saakka todentaa tosiksi. Jutussa tulee kuitenkin ilmetä tämä varautuneisuus.

Kantelijan esiin nostamissa kohdissa ainetta käyttävän ja myyvän liikkeen edustaja kertoo näkemyksiään aineesta. Tekstissä on nämä kohdat selvästi kerrottu myyjän sanomaksi (esimerkiksi: ”mainostaa myyntipäällikkö). Kyseessä on myyjän väite, ei lehden lupaus.

Rakennusten homehaitat ovat yhteiskunnallisesti suuri ongelma. Homekorjaukset vaativat merkittäviä summia. Sanomalehdessä on perusteltua esitellä erilaisia korjausvaihtoehtoja. Tässä jutussa esitellään yksi vaihtoehto, mutta ei nosteta sitä ehdottomaksi ratkaisuksi.

Keskisuomalaisen tietoon on jälkikäteen tullut, että homesaneerauksiin erikoistunut yritys on tutkituttanut aineen VTT:ssä. Käytetty aine on VTT:n mukaan booriyhdiste. VTT:n kertoman mukaan booriyhdiste voi sopivan voimakkaana seoksena pysäyttää hometta. Vaikeissa tapauksissa se ei kuitenkaan tiettävästi yksinään riitä poistamaan ongelmia.

Keskisuomalaisen Asuntoextran juttu kertoi homeongelman torjumiseen tarjolla olevasta aineesta. Se kertoo ilmiöstä ja sen mahdollisesta lievityskeinosta. Aineen käyttö homeen torjunnassa on uusi tapa, jonka tehosta ei vielä ole tarkkaa tietoa. Sanomalehden tehtävään kuuluu kertoa myös uusista asioista, joiden toimivuudesta ei vielä ole tarkkaa tietoa.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 19).

Keskisuomalaisen jutussa esitellään homesaneerauksiin erikoistunut yritys ja sen käyttämä ”ihmeaine”. Julkisen sanan neuvoston mielestä yhden yrityksen ja sen tuotteen nostaminen esille mainosmaisesti ja kritiikittömästi on piilomainontaa. Yrityksen edustajan esiintyminen ainoana tietolähteenä vielä korostaa vaikutelmaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskisuomalainen on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.