4093/PL/09

Vapauttava

Oman kannanoton eli vastineen tulee keskittyä esitettyyn arvosteluun, eikä se saa olla tiedotusvälinettä tai ulkopuolista loukkaava. Jos oma kannanotto ei sellaisenaan ole julkaisukelpoinen, lyhentämisestä on syytä neuvotella. Toimitus lyhensi kantelijan kannanottoa, otsikoi sen uudestaan ja neuvotteli siitä kantelijan kanssa. Lyhennetystä kannanotosta kävi ilmi alkuperäisen kirjoituksen keskeinen sisältö. Vapauttava.

Kantelu 4.3.2009

Kantelija kiistää antaneensa uutisjutussa olevaa haastattelua. Uutinen saattoi kantelijan mielestä puolueen ja hänet alueellisen järjestön puheenjohtajana erittäin kiusalliseen valoon. Kantelija lähetti vastineen päätoimittajalle 28.12.2008 ja keskusteli vielä puhelimitse päätoimittajan kanssa vastaako vastineeseen jutun kirjoittanut toimittaja vai päätoimittaja. Neuvottelut jatkuivat lähipäivinä.

Kantelija kertoo tehneensä uuden vastineen Uudenvuoden seutuvilla ja lähettäneensä sen 1.1.2009 päätoimittajalle. Seuraavana päivänä päätoimittaja ilmoitti, että kirjoitus menee lehteen lyhennettynä. Kantelijan mielestä siitä oli tehty torso, ja hän vastasi, että vastine ei enää ole hänen vastineensa ja jää lehden harkintaan julkaiseeko se kirjoituksen vai ei.

Loimaan Lehden vastaus 27.3.2009

Päätoimittaja Kati Uusitalo vastaa, että pyhien vuoksi lehden ilmestymiskertoja jäi väliin, ja Loimaan lehti julkaisi kantelijan vastineen 3.1.2009. Numero oli toinen ilmestynyt lehti kantelun kohteena olevan jutun ilmestymisen jälkeen.

Päätoimittajan mukaan kantelijalle kerrottiin vastineneuvotteluissa, että jutun kirjoittanut toimittaja saa vastata häntä vastaan esitettyihin syytteisiin. Kantelija kuitenkin vaati päätoimittajan vastausta. Vastine oli jo menossa lehteen 30.12.2009, mutta kantelijan ehdottoman kielteisen kannan takia se otettiin taittovaiheessa pois. Tämä ilmoitettiin kantelijalle. Hänen vastinettaan ei missään vaiheessa kieltäydytty julkaisemasta.

Uuteen vastineeseen (1.1.2009) vaihdettiin otsikko ja siitä poistettiin kaksi kappaletta, koska ne eivät liittyneet lehdessä julkaistuun kirjoitukseen, vaan julkaisemisen jälkeisiin tapahtumiin. Muutoksiin pyydettiin päätoimittajan mukaan myös kantelijan kommentti, jossa hän mm. totesi, että versio on torso. Loimaan Lehti toimi Journalistin ohjeiden mukaan ehdottamalla vastineen korjaamista ja julkaisi myöhemmin vastineen olennaisen sisällön asiallisessa muodossa.

Päätoimittajan mukaan kantelija ja jutun kirjoittanut toimittaja istuivat 19.12.2008 vierekkäin Loimaan Lehden kustannusyhtiön toimitusjohtajan 60-vuotisjuhlissa. Kantelija ja toimittaja tuntevat toisensa. Uutisessa esitetyt tiedot tulivat esille illan mittaan miesten keskustellessa. Seurakunnan luottamushenkilöpaikat jaettiin myöhemmin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta jutussa kerrotulla tavalla.

Ratkaisu

Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa (JO 25).

Uutisessa haastateltiin muun muassa kantelijaa, joka myöhemmin kiisti haastattelun omassa kannanotossaan. Toimitus lyhensi kannanottoa ja otsikoi sen uudestaan vastoin kantelijan suostumusta. Haastattelutilannetta koskevien vastakkaisten väitteiden vuoksi neuvosto ei ota kantaa itse haastatteluun, koska sillä ei ole keinoja tutkia esitettyjen seikkojen todenperäisyyttä.

Oman kannanoton eli vastineen tulee keskittyä esitettyyn arvosteluun, eikä se saa olla tiedotusvälinettä tai ulkopuolista loukkaava. Jos oma kannanotto ei sellaisenaan ole julkaisukelpoinen, lyhentämisestä on syytä neuvotella. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että toimitus lyhensi kantelijan kannanottoa, otsikoi sen uudestaan ja neuvotteli siitä kantelijan kanssa. Lyhennetystä kannanotosta käy neuvoston mielestä ilmi alkuperäisen kirjoituksen keskeinen sisältö.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Loimaan Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.