4086/YLE/09

Vapauttava

Tv seurasi poliisipartion työskentelyä. Yksi kohde oli kuolemaan johtanut kolari, jonka uhri ei näkynyt kuvissa. Raportissa ei ollut muutakaan sellaista materiaalia, joka olisi vaarantanut uhrin hienovaraisen kohtelun. Raportti järkytti onnettomuuden uhrin omaisia ja läheisiä enemmän kuin muita katsojia. Sen vuoksi tiedotusvälineiden on käytettävä erityistä harkintaa ja huolellisuutta raportoidessaan yksittäisistä onnettomuuksista. Onnettomuuksista ja niiden parissa työskentelevistä ihmisistä on kuitenkin voitava kertoa yleisölle, jolla on oikeus saada tietoa niistä. Vapauttava.

Kantelu 24.2.2009

Suora lainaus kantelusta (nimet poistettu):
”Poliisi-tv saapui poliisipartion mukana onnettomuuspaikalle, jossa vaimoni kuoli nokkakolarissa, ja tv kuvasi liikaa ja liian läheltä. Omaisille ei kerrottu tai kysytty lupaa. Poliisi-tv ei myöskään ilmoittanut omaisille, että materiaali esitetään. Materiaalissa kuvattiin onnettomuusautoihin kolarissa aiheutuneita vahinkoja, onnettomuuden uhrien siirtämistä ambulanssiin ja autoa, jossa vaimoni oli vielä sisällä. Kerrottiin, että vainaja oli vielä autossa. Yhdessä kuvassa tutkijalautakunnan henkilön takaa näkyi käsi, jonka oletimme olevan vaimoni käsi. Useat henkilöt ovat sanoneet samaa. Ohjelma aiheutti minulle ja muille omaisille suuren järkytyksen ja shokkitilan.”

”Mielestäni ohjelman esittäminen oli moraalisesti ja eettisesti väärin. Käsittelytapa oli kevyt ja kuolemasta tehtiin viihdettä, ”törkyjournalismia”. Esitysaika vain 1,5 viikkoa vaimoni kuoleman jälkeen oli erityisen raskasta. Kuoleman aiheuttaman shokin jälkeen ehdimme juuri päästä jaloillemme, kunnes ohjelma aiheutti uuden shokin. Poliisin ja omaisten yhteistyöllä saatiin ohjelman sisältöä muokattua ennen perjantain uusintaa, ja Ylen areenaan saatiin ohjelma muokattua. Pahin vahinko ehti kuitenkin jo tapahtua.”

Yleisradion vastaus 18.3.2009

Kanavapäällikkö Ilkka Saari vastaa, että Poliisi-tv:ssä esitetään ”Poliisin matkassa”-inserttisarjaa, joka kuvaa poliisin työtä kulkemalla poliisipartion mukana yhden viikonlopun aikana. Insertti, joka esitettiin 19.2.2009, kuvattiin 8.2.2009. Partio sai hälytyksen kolaripaikalle Tampere-Orivesi -tielle. Kuvausryhmä ei kuvannut missään vaiheessa onnettomuudessa kuolleen naisen punaista autoa läheltä, vaan ainoat ohjelmassa esitetyt kuvat ovat niin sanottuja laajoja kuvia. Onnettomuuden aiheuttanutta harmaata autoa kuvataan siinä vaiheessa, kun onnettomuuden tutkijaryhmä on tutkimassa autoa ja loukkaantuneet on jo siirretty ambulanssiin.

Käsi, johon kantelussa viitataan, on tutkijaryhmään kuuluneen henkilön käsi. Kyseinen tutkija istuu onnettomuuden aiheuttaneen harmaan auton kuljettajan viereisellä penkillä. Poliisipartion saapuessa paikalle toteaa yksi tutkijalautakunnan jäsen, että ”vainaja on tuolla, mutta loukkaantuneet on viety”. Tämän jälkeen kuvassa näkyy, kun loukkaantunutta viedään ambulanssiin. Kuvaa on käsitelty huolellisesti, eikä paareilla olevan henkilöllisyys voi selvitä kenellekään. Tästä saattaa katsojalle tulla käsitys, että onnettomuudessa menehtynyttä viedään ambulanssiin, vaikkei näin olekaan.

Poliisi-tv:llä ei ole ollut mahdollisuutta saada selville, keitä onnettomuuden osapuolet olivat. Näin ollen kantelijan vaatimusta siitä, että omaisille olisi tullut ilmoittaa insertin esittämisestä etukäteen, olisi ollut mahdotonta toteuttaa. Ennen insertin esittämistä Poliisi-tv:llä oli vain tieto, että poliisi oli saanut yhteyden onnettomuuden osapuolten omaisiin ja että he tietävät onnettomuudesta. Onnettomuuksista uutisoitaessa ja niitä kuvatessa eivät tiedotusvälineet voi em. syystä ottaa yhteyttä uhrien omaisiin ilmoittaakseen, että onnettomuudesta aiotaan kertoa, eivätkä hyvä journalistinen tapa ja käytäntö sitä vaadikaan.

Ohjelman jälkeen onnettomuudessa kuolleen uhrin omainen otti yhteyttä TV2:een. Hän vaati poistamaan perjantain uusintalähetyksen insertistä kohdan, jossa kerrottiin onnettomuudesta. Omainen kertoi, että omaisia oli järkyttänyt erityisesti kohta, jossa näkyi käsi onnettomuusautossa. Tarkistuksessa ohjelman tekijöille vahvistui käsitys, ettei hyvän maun tai tavan vastaista materiaalia ollut ohjelmassa. Yhteyttä ottaneelle omaiselle ilmoitettiin tästä. Koska omaiset olivat kuitenkin järkyttyneitä onnettomuuskuvista ja erityisesti kädestä, päätti toimitus muokata inserttiä perjantai-illan uusintaa varten. Insertistä poistettiin kohta, jossa näkyi onnettomuustutkijan käsi, sekä käytettiin vain erittäin laajoja kuvia onnettomuudesta. Muutoksilla ei ollut ohjelman uusintaesittämisen kannalta journalistista merkitystä.

Ratkaisu

Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO 28). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29).

Tv-ohjelmassa seurattiin poliisipartion työskentelyä Tampereen seudulla. Yksi kuvauskohde oli kahden auton nokkakolari, jossa toisen auton kuljettaja kuoli. Kolaripaikalla seurattiin kuvin ja sanoin etupäässä poliisien, mutta myös pelastushenkilökunnan ja onnettomuustutkijoiden työskentelyä. Onnettomuudessa menehtynyt ei missään vaiheessa näkynyt kuvissa.

Julkisen sanan neuvosto ymmärtää, että onnettomuuspaikalla taltioitu raportti ja siinä esitetyt kommentit järkyttävät onnettomuuden uhrin omaisia ja läheisiä enemmän kuin muita katsojia. Sen vuoksi tiedotusvälineiden on käytettävä erityistä harkintaa ja huolellisuutta raportoidessaan yksittäisistä onnettomuuksista. Onnettomuuksista ja niiden parissa työskentelevistä ihmisistä on kuitenkin voitava kertoa yleisölle, jolla on oikeus saada tietoa niistä. Julkisen sanan neuvoston mielestä raportissa ei ollut sellaista materiaalia, joka olisi vaarantanut uhrin hienovaraisen kohtelun.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio/TV2 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.