4085/AL/09

Vapauttava

Lehti julkaisi neljä keskustelupuheenvuoroa, jotka saivat alkunsa toisen keskustelijan aiemmin julkaistusta artikkelista. Toimitus katkaisi omaan harkintaansa perustuen keskustelun. Lehti voi korjata mahdolliset virheet joko itse tai antamalla korjausta pyytävälle henkilölle tai taholle oikeuden omaan kannanottoon tai mielipidekirjoitukseen. Keskustelupuheenvuoroja oli niin monta, että sekä mielipiteet että faktat ovat lukijalle selvinneet. Vapauttava.

Kantelu 23.2.2009

Kantelu koskee yksinomaan päätoimittajaa, joka on antanut keskustelun toisen osapuolen käyttää vastineoikeuttaan väärin. Päätoimittaja ei ole tarkastanut väitteiden totuudenmukaisuutta ja on kieltäytynyt vaatimuksista huolimatta korjaamasta olennaisia virheitä.

Kanavan vastaus 17.3.2009

Päätoimittaja Pertti Suvanto vastaa, että keskustelun osapuolina Kanavan neljässä numerossa olivat poliittisen historian dosentti ja kantelija, joka käynnisti kiistakirjoittelun. Kanava ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Ilmestymistiheyteen nähden keskusteluun annettiin tilaa poikkeuksellisen paljon ja sen kesto oli pitkä. Molemmille osapuolille suotiin sama määrä puheenvuoroja. Lehden kannalta keskustelua ei ollut enää järkevää jatkaa. Toimitus päättää lehden sisällöstä, ja sillä on myös kiistaton oikeus julkisen keskustelun päättämiseen ajallaan.

Kantelijan mielestä päätoimittajan olisi tullut tarkistaa toisen osapuolen vakavimmat syytteet ennen niiden julkaisemista. Päätoimittaja Suvannon vastauksen mukaan keskustelussa, jota käyvät alan korkeasti koulutetut asiantuntijat, pitää toimituksen voida luottaa tietojen paikkansapitävyyteen. Kun aloittaa kärjekkään mielipiteenvaihdon, on varauduttava myös vastakkaisiin mielipiteisiin, jotka eivät aina miellytä.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Kanava julkaisi neljä keskustelupuheenvuoroa, jotka saivat alkunsa toisen keskustelijan aiemmin julkaistusta artikkelista. Toimitus katkaisi omaan harkintaansa perustuen keskustelun.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lehti voi korjata mahdolliset virheet joko itse tai antamalla korjausta pyytävälle henkilölle tai taholle oikeuden omaan kannanottoon tai mielipidekirjoitukseen. Tässä tapauksessa keskustelupuheenvuoroja oli niin monta, että sekä mielipiteet että faktat ovat lukijalle selvinneet.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kanava ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.