4073/PL/09

Vapauttava

Lehti kertoi nimeltä mainitun henkilön saaneen vuoden ehdollisen vankeustuomion useista rikoksista, muiden muassa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Nimen julkaisukynnys oli alentunut, koska henkilö oli aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ollut ehdolla mm. eduskuntavaaleissa. Vapauttava.

Kantelu 4.2.2009

Kantelija katsoo, että hänen yksityiselämästään on esitetty arkaluonteisia tietoja, vaikka niillä ei ole yhteiskunnallista merkitystä. Lisäksi jutussa on virheitä. Hän kertoo lähettäneensä lehdelle oman näkemyksensä sisältävän mielipidekirjoituksen, joka on jätetty julkaisematta.

Sydän-Satakunnan vastaus 13.2.2009

Päätoimittaja Timo Simula kirjoittaa, että kantelija on esiintynyt toistuvasti julkisuudessa muun muassa julkishallinnon asiantuntijana. Kantelija on tehnyt useita valituksia ja kanteluita julkishallintoa koskevissa asioissa. Sydän-Satakunnassa hän on esiintynyt kymmenissä lehtijutuissa ja mielipidekirjoituksissa.

Simula kertoo, että kantelija on ollut sekä kunnallisvaali- että eduskuntavaaliehdokkaana. Päätoimittaja ei pidä nimen julkaisemista kohtuuttomana tuomitun tekoon ja asemaan nähden. Nimi oli lisäksi julkaistu aikaisemmin muissa tiedotusvälineissä.

Simulan mukaan kantelija ei ole osoittanut jutussa virheitä, jotka pitäisi korjata. Lehdelle tarjottu mielipidekirjoitus ei olisi tuonut oleellista lisätietoa tapaukseen.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31).

Uutisessa kerrotaan julkishallintoon liittyvistä kanteluistaan ja valituksistaan tunnetun miehen saamasta vankeustuomiosta. Ehdollisen tuomion perusteena ovat lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä rattijuopumus, liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja ajoneuvorikkomus.

Rikoksesta tuomitun nimen julkaisemista on harkittava huolellisesti, varsinkin, kun kysymyksessä on ehdollinen tuomio. Nimen julkaisu aikaisemmin muissa tiedotusvälineissä ei poista velvollisuutta harkintaan. Tässä tapauksessa kantelija on paikallinen julkisuuden henkilö, joka on esimerkiksi nettisivuillaan epäillyt viranomaispäätösten laillisuutta ja tehnyt niistä useita valituksia. Hän on myös ollut ehdolla niin kunnanvaltuustoon kuin eduskuntaankin. Kun kantelija on profiloitunut yhteiskunnallisena keskustelijana ja pyrkinyt merkittävän poliittisen vallan käyttäjäksi, hänen nimensä julkaisemisen kynnys on madaltunut. Yleisöllä on oikeus tietää tällaisen henkilön vankeustuomiosta ja sen perusteista.

Kantelija ei ole esittänyt Sydän-Satakunnalle selkeää virhettä, joka olisi pitänyt korjata. Lehteen tarjottu mielipidekirjoitus puolestaan ei soveltunut julkaistavaksi, koska se sisältää yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa tietoa ulkopuolisista henkilöistä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sydän-Satakunta ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.