4071/L/09

Kyseessä on JSN:n lausunto EU:n AV-direktiivin soveltamisesta suomalaiseen lainsäädäntöön. Lakiluonnos sallisi tuotesijoittelun elokuvissa, tv-elokuvissa, sarjoissa, urheiluohjelmissa ja kevyissä viihdeohjelmissa. Myös tarpeiston ja palkintojen antaminen on tuotesijoittelua, jos ne ovat merkittävän arvokkaita. Jos ne eivät ole merkittävän arvokkaita, kyseessä ei ole tuotesijoittelu. Tämä tarkoittaa sitä, että muuta kuin merkittävän arvokasta tarpeistoa ja palkintoja voi sijoittaa myös lastenohjelmiin sekä uutis- ja ajankohtaislähetyksiin, joissa tuotesijoittelu on kiellettyä. Näin jouduttaisiin tilanteeseen, jossa itsesääntely vetäytyisi lainsäädännön tieltä. Jos laki toteutuu ehdotetussa muodossa, Julkisen sanan neuvosto ei käsittele piilomainontakanteluja, jotka kohdistuvat muun muassa urheiluohjelmiin tai kevyisiin viihdeohjelmiin. Neuvosto joutuu vakavasti harkitsemaan myös uutis-, ajankohtais- ja lastenohjelmien piilomainontatulkintaa, koska laki sallisi niissä muun kuin merkittävän arvokkaan tarpeiston ja palkintojen sijoittelun ohjelmaan. Neuvosto vastustaa tuotesijoittelun sallimista lainsäädännössä.

Julkisen sanan neuvosto on seurannut tiiviisti eri vaiheita, jotka liittyvät EU-komission ehdotukseen Televisio ilman rajoja -direktiivin muuttamiseksi ja sovittamiseksi kansalliseen lainsäädäntöön. Liikenne- ja viestintäministeriölle 15.2.2006 antamassaan lausunnossa neuvosto kiinnitti huomiota seuraaviin seikkoihin:
a) direktiivi kieltää piilomainonnan mutta sallii tuotesijoittelun. Direktiivissä ei esitetä keinoja, joilla nämä voitaisiin uskottavasti erottaa toisistaan. Mainoksen ja toimituksellisen aineiston raja hämärtyy.
b) Journalistinen riippumattomuus on tärkeä arvo sananvapaudelle. Riippumattomuus vaarantuu tuotesijoittelun vuoksi, kun rahalla pääsee vaikuttamaan ohjelmien sisältöön.

Samoja teemoja kerrattiin eriävässä mielipiteessä (5.9.2008), jonka neuvoston valmisteleva sihteeri Ilkka Vänttinen jätti ministeriön työryhmän muistioon: Jos laki sallii mainoksen ja toimituksellisen aineiston rajan hämärtämisen, Julkisen sanan neuvoston harjoittaman median itsesääntelyn edellytykset joko heikkenevät tai poistuvat aikaa myöten kokonaan tältä osin. Tuotesijoittelun sallimisella olisi vaikutuksia myös journalistiseen riippumattomuuteen, koska ehdotus sallisi kaupallisten elementtien (tuotesijoittelu) lisääntymisen ohjelmien sisällä. Näin maksaja määräisi nykyistä enemmän sen, mitä kanavat esittävät.

Käsiteltävänä oleva luonnos hallituksen esitykseksi sallii tuotesijoittelun elokuvissa, tv-elokuvissa, sarjoissa, urheiluohjelmissa ja kevyissä viihdeohjelmissa. Luonnoksen mukaan myös tarpeiston ja palkintojen antaminen on tuotesijoittelua, jos ne ovat merkittävän arvokkaita. Jos ne eivät ole merkittävän arvokkaita, kyseessä ei ole tuotesijoittelu. Tämä tarkoittaa sitä, että muuta kuin merkittävän arvokasta tarpeistoa ja palkintoja voi sijoittaa myös lastenohjelmiin sekä uutis- ja ajankohtaislähetyksiin, joissa tuotesijoittelu on kiellettyä. Näin jouduttaisiin tilanteeseen, jossa itsesääntely vetäytyisi lainsäädännön tieltä. Jos laki toteutuu ehdotetussa muodossa, Julkisen sanan neuvosto ei käsittele piilomainontakanteluja, jotka kohdistuvat muun muassa urheiluohjelmiin tai kevyisiin viihdeohjelmiin. Neuvosto joutuu vakavasti harkitsemaan myös uutis-, ajankohtais- ja lastenohjelmien piilomainontatulkintaa, koska laki sallisi niissä muun kuin merkittävän arvokkaan tarpeiston ja palkintojen sijoittelun ohjelmaan.

Julkisen sanan neuvosto vastustaa tuotesijoittelun sallimista lainsäädännössä.