4070A+B/YLE/09

Vapauttava

Maakuntaradio muutti nettigallupin kysymyksenasettelua kesken äänestyksen, mutta kertoi perustelut nettisivuillaan avoimesti. Vapauttava.

Kantelut 3.2. ja 4.2.2009

Kanteluiden mukaan Ylen Tampereen radion verkkosivuilla julkaistiin mielipidekysely otsikolla ”Mistä muukalaisviha johtuu?”. Kesken äänestyksen kyselystä poistettiin tuolloin eniten ääniä (82 %) saanut vaihtoehto: ”Huonoista kokemuksista”. Vaihtoehtojen sormeilua ei selitetty tai kommentoitu sivuilla mitenkään, kuten ei sitäkään, mitä poistetulle vaihtoehdolle annetuille äänille tapahtui. Lukijalle syntyi käsitys, että äänestystä peukaloitiin epämiellyttävän äänestystuloksen vuoksi. Poistettu vaihtoehto oli ainoa, joka ei langettanut vastuuta ”muukalaisvihasta” kantaväestön harteille. Molemmat kantelijat pyysivät Tampereen radiota korjaamaan tilanteen.

Tampereen radion vastaus 13.2.2009

Vastaava ohjelmatoimittaja Maaria Grönfors vastaa, että monikulttuurisuus oli päivän aikana
laajasti esillä lähetyksissä. Nettisivuilla julkaistaan päivittäin kysymys, johon voi vastata netissä. Kysymyksen vastausprosentit ovat nähtävissä koko ajan. Päivän kysymys ei liity Tampereen Radion uutistoimintaan eikä yleiseen tiedonvälitystehtävään, eikä sitä käytetä uutishankinnassa. Kysymys on tyypillinen nettikysymys, jolla kerätään yleisön mielipiteitä ja kommentteja ajankohtaisista puheenaiheista. Päivän kysymyksinä on kysytty mm. Mitä saat harrastuksistasi? Miten säästät vettä? Millainen koulu antaa parhaat eväät elämään? Mikä on oikea paikka korttelirallille Tampereella?

”Mikä aiheuttaa muukalaisvihaa?”-kysymyksen vastausvaihtoehtoina olivat: Pelätään kaikkea, mikä ei ole tuttua; ennakkoluulot kasvavat, kun niitä ruokitaan; hiljaisesta hyväksynnästä; kasvatuksesta ja lähipiiristä; kateudesta; joukossa tyhmyys tiivistyy. Alun perin yhtenä vastausvaihtoehtona oli vielä ”huonoista kokemuksista”, johon kertyi lyhyessä ajassa poikkeuksellisen paljon vastauksia – enemmän osumia kuin kysymykseen normaalisti koko päivän aikana. Samaan aikaan toimitus huomasi, että kyselymme oli jo muutamilla maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvilla sivustoilla. Lisäksi nettipalautteessa alkoi tulla vihamielistä, maahanmuuttajavastaista palautetta. Toimituksessa heräsi Grönforsin mukaan epäily, että kyselyyn yritettiin vaikuttaa, eivätkä vastaukset antaisi totuudenmukaista kuvaa yleisestä mielipiteestä. Tästä syystä ko. vastausvaihtoehto poistettiin aamupäivän aikana. Asiasta kerrottiin ja poisto perusteltiin myös nettisivuilla saman päivän aikana.

Nettikyselyjä koskevassa Ylen ohjeessa korostetaan varovaisuuden tarvetta erityisesti kiistanalaisissa kysymyksissä. Näissä on ohjeen mukaan syytä olla erityisen pidättyväinen, koska verkon käyttäjät saati kyselyihin vastaajat eivät ole edustava otos suomalaisista. Riski siitä, että kiistan osapuoli kaappaa palvelun ja käyttää sitä haluamansa tuloksen tuottamiseen, on Grönforsin mukaan ilmeinen. Toimitus päätyikin poistamaan ko. vaihtoehdon, koska se ei halunnut lietsoa muukalaisvihaa omilla sivuillaan. Grönforsin mukaan olisi ehkä ollut järkevämpää poistaa koko kysymys, mutta nopeassa reagoinnissa toimitus päätyi kuitenkin vain yhden vastausvaihtoehdon poistamiseen.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

Radiokanava julkaisi www-sivuillaan mielipidekyselyn, jossa oli useita vastausvaihtoehtoja. Mahdollisen manipulointiyrityksen vuoksi toimitus päätti poistaa yhden vastausvaihtoehdon. Päätös perusteltiin nettisivuilla myöhemmin saman päivän aikana. Julkisen sanan neuvoston mielestä toimitus on toiminut journalistisen päätösvaltansa rajoissa ja läpinäkyvästi kertoessaan ratkaisunsa perustelut yleisölle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle/Tampereen radio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.