4058/AL/09

Vapauttava

Lehti julkaisi esiintyvän taiteilijan nimen tämän jäätyä ilman rooleja ja saatua eläketarjouksen työnantajaltaan. Nimen sai julkaista. Vapauttava.

Kantelu 7.1.2009

Kantelun mukaan Suomen Kansallisooppera on tarjonnut kuudelle solistille erorahan, mikäli he irtisanoutuvat itse. Näiden solistien nimet on julkaistu Rondossa. Työnantaja ei saa antaa julkisuuteen työntekijöidensä nimiä tällaisessa tilanteessa. Saako media ilman lupaa julkaista erorahatarjouksen saaneiden henkilöiden nimiä? Mikä mahtaa olla nimiä paljastavan lähteen vastuu tässä asiassa?

Rondon vastaus 15.1.2009

Päätoimittaja Harri Kuusisaari vastaa, että Kansallisoopperan taiteellisen johtajan päätös jättää seitsemän solistia vaille rooleja ja tarjota heille erorahaa oli ainutkertaisuudessaan suuri uutinen. Oopperasolisti on työssään julkinen henkilö, joka asettautuu jokaisella esityksellään yleisön arvioitavaksi ja luo mielikuvan itsestään yksilönä. Lukijoiden kannalta oli merkityksellistä tietää uutisessa kyseessä olevien solistien nimet. Vasta se auttaa lukijaa konkretisoimaan tilanteen ja muodostamaan siitä oman käsityksensä. Nimettömästä ryhmästä puhuminen olisi jättänyt uutisen lukijaa harmittavalla tavalla auki.

Jokainen voi päätellä hyllytettyjen laulajien nimet viimeistään siinä vaiheessa, kun ensi kauden ohjelmisto- ja solistilistat tulevat julki. Ne ovat kaikkien saatavilla olevaa tietoa. Päätoimittajan oma tietolähde oli hänen vastauksensa mukaan luotettava ja asiaa hyvin tunteva taho, jota hän ei toimittajan lähdesuojaan vedoten aio paljastaa.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Rondo kertoi, että kantelijalla ei ole roolia oopperassa seuraavien kolmen näytäntökauden aikana ja että hänelle on annettu mahdollisuus siirtyä eläkkeelle. Julkisen sanan neuvoston mielestä oopperan solisti on esiintyvä taiteilija, jonka työ on mitä suurimmassa määrin julkista. Valtaosa hänen palkastaan kustannetaan verovaroin. Vaikka eläketarjous liittyy työsuhteeseen, ei se tässä tapauksessa ole neuvoston mielestä sellainen yksityiselämään kuuluva erityisen arkaluonteinen seikka, jota ei voisi julkaista. Lisäksi kantelijan ja muiden eläketarjouksen saaneiden nimien julkaisu hälventää epätietoisuutta muiden solistien osalta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Rondo ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.