4052/SL/08

Langettava

Lehti kertoi kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta. Seurantajutussa arvioitiin uhrin menettelyä siten, että se oli omiaan aiheuttamaan omaisille lisäkärsimystä. Langettava äänin 7–3. Eriävä mielipide.

Kantelu 19.12.2008

Kantelun mukaan 6 500 asukkaan kunnassa tapahtui kuolemaan johtanut tapaturma 14.12.2008. Forssan lehti kirjoitti asiasta 19.12.2008 mm. seuraavaa: “Tammelan tapauksessakin oli vain ajan kysymys, koska jotain tapahtuu. Siksi piittaamatonta miehen käytös oli ollut jo pitempään.” Kantelija kertoo tunteneensa uhrin ja epäilee, että uutisessa on sekoitettu hänet johonkin toiseen henkilöön. Uhrin syyllistäminen julkisessa sanomalehdessä on kantelijan mielestä törkeää omaisia kohtaan.

Forssan Lehden vastaus 22.1.2009

Päätoimittaja Ilppo Aaltonen vastaa, että Forssan Lehti julkaisi Tammelassa kuolemaan johtaneesta mönkijäonnettomuudesta syventävän jatkojutun 19.12.2008, koska yhden palstan uutisessa (FL 16.12.2008) kerrottiin, että onnettomuuden uhri ei ollut käyttänyt suojakypärää. Lyhyessä uutisessa arvioitiin myös, että törmäys puiseen valaisinpylvääseen todennäköisesti johtui liian suuresta tilannenopeudesta. Lisäksi mönkijä oli rekisteröimätön ja näin kelpaamaton tieliikennekäyttöön.

Mönkijöiden käytöstä ja niiden onnettomuuksista kertovassa jutussa (19.12.2008) haluttiin päätoimittajan vastauksen mukaan valistaa käyttäjiä mahdollisista vaaroista. Jutussa kerrottiin myös, että suurin osa käyttäjistä on vastuuntuntoisia ja vaarat ymmärtäviä. Asian selvittämiseksi jutussa haastateltiin kokenutta mönkijäharrastajaa, joka sanoi että ajajat aiheuttavat omalla käytöksellään onnettomuudet. Haastateltu sanoi kuitenkin myös, että ”Tammelan tapauksessa oli vain ajan kysymys, koska jotain tapahtuu. Siksi piittaamatonta miehen käytös oli ollut jo pitempään”.

Jutun kirjoittanut toimittaja sairastui kesken jutunteon, eikä voinut harkita loppuun asti juttunsa kaikkia elementtejä. Päätoimittajan vastauksen mukaan Forssan Lehti ymmärtää, että mönkijäharrastajan kommentti saattoi loukata onnettomuuden uhrin omaisia. Lehti esitti julkisen pahoittelunsa uhrin omaisille lehden pääkirjoitussivulla tiistaina 23.12.2009. Yhden palstan pahoittelun otsikko oli: ”Forssan Lehti pahoittelee” ja teksti: ”Forssan Lehti pahoittelee julkaisemaansa harkitsematonta lausuntoa (FL 19.12.) Tammelassa tapahtuneen mönkijäonnettomuuden uhrin käyttäytymisestä ja ajotaidosta.”

Ratkaisu

Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO 28).

Lehti kertoi ensimmäisessä uutisessaan, että mönkijäonnettomuuden uhri oli ajanut ilman kypärää, rekisteröimättömällä ajoneuvolla ja todennäköisesti liian kovalla vauhdilla. Jatkouutisessa lehden käyttämä asiantuntija luonnehti uhrin aiempaakin käytöstä piittaamattomaksi. Lehti pahoitteli heti seuraavassa numerossaan harkitsematonta lausuntoa.

Journalistin ohjeissa vaaditaan onnettomuuden uhrin hienovaraista kohtelua. Sen on tarkoitus suojata myös omaisia ja muita läheisiä. Julkisen sanan neuvoston mielestä haastatteluviittaukset uhrin aiempaan käyttäytymiseen ja ajotaitoon olivat omiaan tuottamaan omaisille ja läheisille lisäkärsimystä. Lehti toimi esimerkillisesti pahoitellessaan juttua jälkeenpäin, mutta se ei riitä poistamaan lehden vastuuta jo etukäteen harkita perusteellisesti sisältöään.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Forssan Lehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Sari Aution, Jussi Erosen ja Susanna Reinbothin eriävä mielipide:

Journalistin ohjeissa vaaditaan onnettomuuden uhrin hienovaraista kohtelua. Sen on tarkoitus suojata myös omaisia ja muita läheisiä. Olemme enemmistön kanssa samaa mieltä siitä, että haastatteluviittaukset uhrin aiempaan käyttäytymiseen ja ajotaitoon olivat omiaan tuottamaan omaisille ja läheisille lisäkärsimystä. Tässä tapauksessa lehti on kuitenkin oma-aloitteisesti ja nopeasti pahoitellut harkitsematonta ja loukkaavaa luonnehdintaa onnettomuuden uhrista. Tämän vuoksi katsomme, että Forssan Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.