4050/YLE/08

Langettava

Radiokanavan uutislähetyksessä luettiin sähke, jossa oli olennainen virhe. Sama virhe julkaistiin nettisivuilla. Virhe korjattiin vain nettisivuilla. Langettava.

Kantelu 15.12.2008

Kantelun mukaan Ylen aikaisen uutislähetyksessä ja nettisivuilla lauantaina 13.12.2008 kerrottiin muun muassa, että Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran vaali alkaa sunnuntaina ja yhden virkaa hakevan henkilön nimi. Useiden kuuntelijapalautteiden ja uutispäällikön kanssa käydyn puhelinkeskustelun jälkeen Yle korjasi nettisivuilleen uutisen siten, että siinä mainittiin kaikki kolme kirkkoherran vaalissa ehdolla olevaa henkilöä. Kantelija pyytää neuvostoa selvittämään, onko Yleisradio rikkonut hyvää journalistista tapaa nostaessaan kirkollisen vaalin yhteydessä julkisuuteen vain yhden ehdokkaista.

Yleisradion vastaus 5.1.2009

Vastaava ohjelmatoimittaja Kimmo Sarlin vastaa, että kirkkoherran vaalia koskeva uutissähke oli kirjoitettu yhden ehdokkaan lähettämän infokutsun perusteella. Kutsussa oli ainekset vaalin alkamista koskevan uutisen kirjoittamiseen. Toimituksen rutiinikäytännön vuoksi toimittaja erehtyi pitämään kutsua seurakunnan tiedotteena, ja siksi uutisessa mainittiin vain yksi kolmesta ehdokkaasta.

Lauantaina virheellinen sähke ehdittiin Yleisradion vastauksen mukaan lukea kello 10.30 ja 11.30. Kuuntelijapalaute toimittajalle tuli noin kello 11.40. Toimittaja tarkisti ehdokkaiden nimet ja korjasi tiedot mahdollisimman pian Uudenmaan uutisten verkkosivuille, joilla korjattu versio oli näkyvillä viikonlopun. Radiossa korjattua uutissähkettä ei enää luettu, koska alueellisten uutisten seuraava lähetys oli vasta maanantaiaamuna.

Virheellisestä sähkeestä tuli vastaavan ohjelmatoimittajan mukaan yksi kuuntelijapalaute, jonka jälkeen uutinen korjattiin. Uutispäälliköihin ei asiasta oltu yhteydessä. Vastaava ohjelmatoimittaja sai virhettä koskevan ensimmäisen yhteydenoton maanantaiaamuna. Siinä kerrottiin virheestä, mutta ei vaadittu oikaisua radiossa.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Radiokanavalla lauantaina kahdesti luetussa ja nettisivuilla julkaistussa sähkeessä kerrottiin, että seuraavana päivänä, sunnuntaina, alkavassa kirkkoherran vaalissa on vain yksi ehdokas. Todellisuudessa ehdokkaita oli kolme. Virhe korjattiin lauantaina nettisivuilla, mutta radiossa sitä ei korjattu. Vaali kesti sunnuntaista keskiviikkoon.

Tiedotusvälineiden tärkein tehtävä on oikeiden tietojen välittäminen. Virheiltä ei voida kokonaan välttyä, mutta olennaiset virheet on korjattava. Näin voidaan varmistaa tiedotusvälineiden uskottavuus ja luotettavuus. Julkisen sanan neuvoston mielestä radion olisi pitänyt korjata olennaiseksi katsottava virhe nettisivujen lisäksi myös uutislähetyksessään. Korjaus olisi onnistunut vielä maanantainakin, koska vaali jatkui keskiviikkoon saakka.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ylen aikainen/Uudenmaan uutiset on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.