4048/SL/08

Vapauttava

Lehti kertoi poron ampumisesta hirvenä. Lehteä ei ollut pyydetty korjaamaan mahdollisia virheitä. Ampujaa ei voinut tunnistaa jutuissa olleiden tietojen perusteella. Vapauttava.

Kantelu 10.12.2008

Kantelun mukaan uutisten tietoja ei ole tarkistettu riittävän hyvin. Uutisissa on myös virheitä ja halventavia ilmauksia, ja niissä on jätetty mainitsematta helposti selville saatavia tosiseikkoja. Ampujaa, jonka henkilöllisyys oli tiedossa ja helposti selville saatavissa, ei ole kuultu uutisia kirjoitettaessa, jolloin tietojen tarkistaminenkin olisi onnistunut. Kantelijaa oli haastateltu saamelaisradiossa ampumisesta.

Vääriä tai puutteellisia tietoja kantelun mukaan ovat muun muassa laukausten määrä, maininnat metsästyskiihkoisuudesta ja liipaisinherkkyydestä, poron lihojen käyttökelpoisuus, poron kuljetus pois metsästä ja esitutkinnan yksityiskohdat, muun muassa aseenkantolupien jatkon harkinta.

Lapin Kansan vastaus 8.1.2009

Vt. päätoimittaja Markku Torkko vastaa, että poron ampuminen hirvenä on äärimmäisen harvinainen tapaus ja lappilaisittain sillä on huomattava uutismerkitys. Metsästyshaaverista kertonut uutisointi on eri vaiheissaan perustunut riittäviin ja oikeisiin taustatietoihin. Olisi ollut kohtuutonta nostaa kantelijan henkilöllisyys tällaisen asian yhteydessä esiin. Viimeisessä asiaa käsitelleessä uutisessa kerrottiin kantelijan näkemyksiä, jotka perustuivat pöytäkirjaan. Silloinkin nimi ja asema jätettiin kertomatta.

Toimittaja kirjoitti ensiuutisen useiden saamiensa puhelinsoittojen ja muun muassa poron omistajan kuulemisen jälkeen. Päätoimittajan vastauksen mukaan lähteet tapahtuman kuvaamiseksi olivat luotettavia. Kantelun tiedot perustuvat kantelijan omiin tulkintoihin ja näkemyksiin, jotka hänen mielestään ovat ainoa ja hyväksyttävä totuus asiassa.

Lapin Kansa teki päätoimittajan vastauksen mukaan toisen uutisen, kun asian saama julkisuus kasvoi ja poliisille tehtiin tutkintapyyntö. Viimeinen uutinen kertoo luonnollisesti tutkinnan päätöksestä. Kantelija tai kukaan muukaan ei ole pyytänyt lehteä korjaamaan mahdollisia virheitä uutisissa.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Uutisissa kerrotaan poron ampumisesta hirvenä ja tapauksen jälkiselvittelystä. Tiedonvälityksen luotettavuus perustuu suurelta osin siihen, että tiedot pitävät paikkansa ja että olennaiset virheet korjataan. Lehteä ei ole pyydetty korjaamaan jutuissa olleita mahdollisia virheitä. Julkisen sanan neuvoston mielestä toimituksella on ollut perusteet luottaa lähteisiinsä. Kantelijan henkilöllisyys ei selviä Lapin Kansan juttujen perusteella.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.