4040/SL/08

Langettava

Lehti kohteli uutiseen tullutta mielipidekirjoitusta omana kannanottona eli vastineena. Siihen liitetty kommentti ja ennen kaikkea kommentin kirjoittaja vaikuttivat vastineen uskottavuuteen ja vähättelivät sen arvoa. Langettava.

Kantelu 28.11.2008

Kantelun mukaan kirkkoneuvoston kokouksesta tehdyssä uutisessa on vääriä tietoja ja toimittajan omia näkemyksiä. Uutinen antaa myös ymmärtää, että kantelija ja hänen taustayhteisönsä olisivat menetelleet asiassa moitittavasti.

Kantelija kirjoitti lehteen vastineen, jonka lehti kiirehtimiskirjeen jälkeen julkaisi 3.11.2008. Vastineen yhteydessä julkaistiin toimittajan kommentti. Kantelijan mielestä vastineen viipyminen ja siihen liitetyn kommentin sisältö rikkovat Journalistin ohjetta, koska ”kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä”.

Lapin Kansan vastaukset 15.12.2008 ja 8.1.2009

Vt. päätoimittaja Markku Torkko vastaa, että uutisen taustana on kirkkoherran (kantelija) sähköpostista tiedotusvälineille jaettu ja seurakunnan verkkosivuilta liitteineen luettavissa ollut kirkkoneuvoston kokouspöytäkirja. Kokoukseen valtuuston puheenjohtajana osallistunut toimittaja oli lisäksi antanut julki kokouksessa esittämänsä mielipiteen. Päätoimittajan mielestä kantelussa esitetyt väitteet ovat ylimitoitettuja.

Päätoimittajan vastauksen mukaan kantelijan kirjoitus oli vastine. Lehti julkaisee sille lähetetyt vastineet siinä ajassa kuin se on ollut käsittelyn puolesta mahdollista. Tässä tapauksessa päätoimittaja oli vastineen saapuessa matkoilla ja vasta palattuaan pääsi käsittelemään sitä. Koska kirkkoherra viittaili kirjoituksessaan toimittajaan, lähetettiin teksti hänelle kommentoitavaksi. Kyseessä oli kantelijan vastine, johon pyydettiin toimittajan lyhyt kommentti, koska kantelija viittasi tekstissään toimittajaan.

Ratkaisu

Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä (JO 23). Julkisen Sanan Neuvosto ei pidä hyvän lehtimiestavan mukaisena, että vastinetta julkaistaessa siihen liitetään välittömiä jälkikirjoituksia tai -lausumia. Tämä koskee erityisesti vähätteleviä ja vastineen uskottavuuteen vaikuttavia huomautuksia (JSN:n periaatelausuma vastineesta).

Sekä kantelija että lehti ovat käsitelleet kirjoitusta vastineena eli Journalistin ohjeiden tarkoittamana omana kannanottona. Julkisen sanan neuvoston mielestä vastineeseen liitetyn kommentin sisällössä sinänsä ei välttämättä ole moitittavaa, koska se toistaa uutista ja toteaa toimituksen seisovan uutisen takana. Sen sijaan kommentin kirjoittanut toimittaja on myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kantelijaa aiemmin julkisesti erittäin voimakkaasti kritisoinut henkilö. Tämä tekee oman kannanoton kommentoinnista vähättelevän ja on omiaan vaikuttamaan sen uskottavuuteen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.