4028/AL/08

Vapauttava

Lehti kertoi seksuaalisesta häirinnästä nuorten tyttöjen yleisurheiluvalmennuksessa. Esimerkkinä olleen tapauksen yksityiskohdat eivät paljastaneet epäillyn henkilöllisyyttä sen jo tiennyttä piiriä laajemmalle. Vapauttava.

Kantelu 13.11.2008

Kantelun mukaan lasten seksuaalisesta ahdistelusta kertovissa jutuissa mainitaan nuorisovalmentaja, joka on Suomen Urheiluliiton liittovaltuuston jäsen. Nimeä ei mainita, mutta yksilöitäessä hänet liittovaltuutetuksi ja palkituksi nuorisokasvattajaksi varsinkin yleisurheilua tuntevat tietävät helposti kenestä on kyse.

Jutussa on useita vakavia virheitä, joita ei ole tarkistettu epäilyksien kohteeksi asetetulta henkilöltä.
Kun kyseessä on asia, josta aiheettoman tutkintapyynnön jälkeen on tehty syyttämättäjättämispäätös, jutun tiedot olisi pitänyt tarkistaa normaaliakin tarkemmin. Lehti kieltäytyi korjaamasta virheitä tai antamasta vastinemahdollisuutta.

Urheilulehden vastaus 4.12.2008

Päätoimittaja Jukka Rönkä vastaa, että lehden artikkelit on laadittu siten, että ulkopuolinen ei voi tunnistaa esimerkkitapaukseen liittyviä eri osapuolia.

Juttujen julkaisun jälkeen lehden toimitukseen soitti henkilö, joka päätoimittajan mukaan esittäytyi kantelijaksi. Soittaja kysyi, koskivatko jutut häntä. Koska hänen henkilöllisyyttään ei tuossa yhteydessä voitu varmistaa, lehti ei ottanut tähän kantaa, mutta tarjosi haastattelu- ja vastinemahdollisuutta. Tämän jälkeen kantelija ei ole ollut missään yhteydessä lehteen. Yksilöimättömiä virheitä ei voi korjata eikä vastinetta koskevaa julkaisupäätöstä voi tehdä, kun ei minkäänlaista vastinetta toimitettu.

Jutuissa on päätoimittajan mukaan nostettu julkiseen keskusteluun lasten ja nuorten urheiluharrastukseen liittyvä erittäin vakava epäkohta, jolla on myös huomattava yhteiskunnallinen ulottuvuus. Epäkohtaan on myös kuulunut suomalaiseen urheiluelämään liittyvä kyvyttömyys puuttua ikäviin asioihin tunnustamalla niiden olemassaolo ja puuttumalla niihin ja ohjeistamalla kenttää.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).

Jutuissa kerrotaan esimerkkitapauksen avulla urheilujärjestöjen ja viranomaisten suhtautumisesta urheilua harrastavien alaikäisten seksuaaliseen häirintään, jota ei ole kriminalisoitu, toisin kuin hyväksikäyttö. Esimerkissä tuodaan esille hyväksikäytöstä epäillyn valmentajan asema päättäjänä ja hänen palkitsemisensa nuorisokasvattajana.

Lehden esiin nostama aihe on tärkeä ja sitä on voitava käsitellä julkisuudessa. Esimerkkitapauksen muutenkin tuntevat henkilöt tunnistavat siitä epäillyn, mutta hänen henkilöllisyytensä ei Julkisen sanan neuvoston mielestä leviä juttujen perusteella mainittua laajemmalle piirille. Jutussa käsitellyssä järjestössä on yli neljäkymmentä miespuolista liittovaltuutettua, eikä järjestö jaa varsinaista nuorisokasvattajapalkintoa. Muita tunnistamiseen johtavia tietoja jutuissa ei ollut.
Koska kantelija ei halunnut nimeään julkisuuteen, neuvosto ei voi ottaa kantaa vastineoikeuteen – vastinehan edellyttäisi allekirjoitusta. Neuvoston käsityksen mukaan kantelija ei ole yksilöinyt lehdelle jutussa mahdollisesti olleita olennaisia virheitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Urheilulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.