4025/SL/08

Vapauttava

Lehti kertoi jutuissaan mielipidetutkimuksen tuloksista. Sisäsivun ja etusivun kannatusgrafiikat oli tehty eri perustein. Julkisen sanan neuvosto pitää mahdollisena sitä, että kannatuslukujen ja virhemarginaalin liikkuessa jotakuinkin samassa tasossa, sattuma vaikuttaa lukuihin.

Kantelu 4.11.2008

Kantelun mukaan uutiset saman mielipidetiedustelun tuloksista lehden sisäsivuilla ja etusivulla poikkeavat toisistaan. Sisäsivun taulukon mukaan ryhmä ”jokin muu” saa 3,2 prosenttia äänistä. Käytännössä tämä merkitsisi Tampereella kahta valtuustopaikkaa. Mukaan on laskettu kommunistinen puolue, senioripuolue, työväenpuolue ja yksi valitsijayhdistys.

Kantelijan mukaan etusivulla ryhmä ”jokin muu” on esitetty eri tavalla kuin sisäsivulla – kommunistinen puolue ei ole siinä mukana, vaan omana ryhmänään. Etusivun mukaan ”jokin muu” saa kaksi lisäpaikkaa ja kommunistinen puolue menettää ainoan paikkansa. Tulkinta on outo ja kummallinen, koska näillä muilla on todella vähäinen kannatus: ne saivat kunnallisvaaleissa 0,3 prosenttia äänistä. Etusivun tulkinta perustuukin joko täysin ammattitaidottomaan mielipidetiedustelun ymmärrykseen tai sitten kyse on kuntalaisten manipuloinnista päivää ennen vaaleja.

Aamulehden vastaus 29.12.2008

Päätoimittaja Matti Apunen vastaa, että Tampereen kuntavaali oli poikkeuksellinen, koska se henkilöityi voimakkaasti pormestarikysymyksen vuoksi. Tästä syystä lehden etusivulla oli jokaisen pormestariehdokkaan kuva ja graafinen esitys kunkin ehdokkaan ja hänen edustamansa puolueen kannatuksesta. Kantelijan edustama Suomen kommunistinen puolue oli esitetty erikseen juuri siksi, että kantelija oli yksi kahdeksasta pormestariehdokkaasta. Oli välttämätöntä, että kantelijaa ei esitetty ryhmän ”jokin muu” ehdokkaana, vaan nimenomaan Skp:n ehdokkaana.

Taloustutkimuksen kyselyn tuloksissa Skp oli eritelty omaksi puolueekseen. Kyselyn mukaan yksi vastaaja kahdeksasta sadasta ilmoitti äänestävänsä Skp:tä, joten sen kannatus Tampereella oli erittäin vähäinen ja sen valtuustopaikka vaarassa. Niinpä sisäsivun ja etusivun tietojen välillä ei ollut ristiriitaa. Päätoimittaja myöntää, että on riskialtista esittää paikka-arvio näin vähäisellä kannatuksella, ja normaalisti Aamulehti ei olisi eritellyt näin pienen kannatuksen saanutta ryhmää. Pormestarikysymyksen vuoksi lehti ei kuitenkaan voinut jättää kantelijan kuvaa ja kannatuslukuja pois etusivulta. Yhtä lailla mahdotonta olisi ollut julkaista pormestariehdokkaan kuva ja jättää kertomatta hänen puolueensa kannatus mielipidetutkimuksen valossa.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

Lehti kertoi jutuissaan mielipidetutkimuksen tuloksista. Sisäsivun ja etusivun kannatusgrafiikat oli tehty eri perustein. Julkisen sanan neuvosto pitää mahdollisena sitä, että kannatuslukujen ja virhemarginaalin liikkuessa jotakuinkin samassa tasossa, sattuma vaikuttaa lukuihin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.