4013/SL/08

Vapauttava

Lehti kertoi amerikkalaisen, Suomessa pelaavan jääkiekkojoukkueen toiminnan lopettamiseen liittyvistä asioista ja arvioi valmentajan toimia kriittisesti. Valmentaja sai kertoa jutussa oman kantansa. Hän ei lähettänyt toimitukselle yksiselitteistä virheen korjauspyyntöä. Vapauttava.

Kantelu 17.12.2008

Kantelijan mukaan lehti on julkaissut virheellisiä tietoja hänen toiminnastaan jääkiekkojoukkueen päävalmentajana. Uutisissa käsitellään jääkiekkoseuran taloudellisia vaikeuksia ja kantelijan toimintatapoja. Mielipidekirjoituksessa viitataan uutisten tietoihin.

Kantelija kirjoittaa, että päinvastoin kuin lehdessä väitetään, hänellä ei ole valmennuskieltoa Yhdysvalloissa, hän ei ole toiminut petollisesti, eikä Varkaus Eagles –seuran kirjanpidossa ole sellaisia epäselvyyksiä kuin Warkauden Lehti kirjoittaa.

Kantelija huomauttaa, että lehden lähteet ovat antaneet haastatteluja vahingoittamistarkoituksessa. Hän on pyytänyt juttujen oikaisua, mutta sellaista ei ole julkaistu.

Warkauden Lehden vastaus 17.12.2008

Päätoimittaja Mai Koivula toteaa, että lehti on seurannut suurella mielenkiinnolla kotikaupunkinsa jääkiekkoseuran vaiheita. Kirjoitusten sävy oli pitkään myönteinen, mutta viime keväästä alkaen joukkueen taustavoimat alkoivat kertoa ongelmista. Asiasta haastatellut henkilöt eivät antaneet kantelijasta hyvää kuvaa, ja tästä syystä hänelle varattiin mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä. Kantelija kiisti vastapuolen väitteet.

Koivula kertoo, että kantelija toimitti juttujen julkaisun jälkeen urheilutoimitukseen selostuksen omista näkökannoistaan. Toimitus piti yhdeksän sivua sisältävää selostusta tiedotteena. Kantelija ei myöskään vaatinut sen julkaisemista tai ollut yhteydessä päätoimittajaan tai lehden johtoon. Selostuksen pohjalta ei tehty uutta juttua, koska se ei päätoimittajan mukaan sisältänyt oleellista uutta tietoa. Hän korostaa, ettei lehden kirjoituksista ole osoitettu olleen olennaisia virheitä.

Koivula kirjoittaa, että Warkauden Lehti sallii palstoillaan avoimen keskustelun kiistanalaisistakin asioista. Jos kantelija olisi pyytänyt, hän olisi voinut kirjoittaa lehteen omat näkemyksensä.

Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (12). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Warkauden Lehden uutisissa kerrotaan, että Varkaus Eagles –jääkiekkoseuran valmentaja huijasi rahaa pelaajilta, kirjanpidossa on epäselvyyksiä ja seuran toiminta loppuu.

Taloudellisista vaikeuksista syytetään seuran päävalmentajaa. Hänen kerrotaan myös joutuneen ongelmiin aikaisempien amerikkalaisten joukkueittensa kanssa.

On luonnollista, että seuran johto tekee julkisuudessa selkoa syistä, joiden vuoksi joukkueen toiminta on joutunut vaakalaudalle. Kantelija on toiminut asemassa, jossa hän on vaikuttanut seuran toimintaan ja taloudenpitoon. Tällaisen henkilön toiminta tulee arvioida avoimesti ja kriittisesti. Kantelija saa myös vastata syytöksiin.

Kantelija on esittänyt Warkauden Lehdelle oikaisupyynnön, joka on tulkittu tiedotteeksi. Neuvoston mielestä kyseinen dokumentti on vaikeaselkoinen eikä toimitukselle ole syntynyt velvoitetta sen julkaisemiseen. Olisi kuitenkin ollut suotavaa, että toimitus olisi opastanut kantelijaa virheen korjaamiseen liittyvissä käytännöissä. Myös tiedonkulku toimituksen sisällä tulee järjestää siten, ettei virheen korjaamista pyytävän asema kohtuuttomasti heikkene, jos hän ottaa yhteyttä väärään henkilöön. Tässä tapauksessa jää osoittamatta, että Warkauden Lehti olisi toiminut asiassa huolimattomasti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Warkauden Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.