3955/SL/08

Vapauttava

Lehden uutisessa oli virhe, jonka se välittömästi kantelijan pyynnöstä korjasi. Päätoimittaja lupasi lisäksi julkaista kantelijan kirjoituksen, mutta erehdyksen vuoksi sitä ei koskaan julkaistu. Koska kyseessä ei ollut oma kannanotto, vaan mielipidekirjoitus, neuvosto piti lehden virhettä anteeksiannettavana.

Kantelu 1.7.2008

Kantelun mukaan uutinen kertoi kuumasta poliittisesta kysymyksestä, josta Porvoo keskusteli pari kuukautta. Tästä huolimatta kuultiin vain yhtä osapuolta. Artikkeli asetti kantelijan erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta siitä huolimatta häntä ei kuultu. Jutussa ollut virhe korjattiin 28.5.2008. Se ei kuitenkaan tyydyttänyt kantelijaa, ja hän lähetti lehteen mielipidekirjoituksen. Palattuaan lomalta päätoimittaja pyysi kantelijaa muokkaamaan kirjoitustaan. Näin hän tekikin, ja päätoimittaja hyväksyi 18.6.2008 kirjoituksen julkaistavaksi. Kirjoitusta ei ole julkaistu vieläkään (30.6.2008).

Hufvudstadsbladetin vastaus 27.8.2008

Päätoimittaja Max Arhippainen vastaa, että lehden artikkeli selvittää kiistaa, jossa kantelija epäsuorasti oli osapuolena. Jutussa ei väitetä, että kantelija olisi syyllistynyt johonkin sopimattomaan. Sen vuoksi toimitus ei katsonut aiheelliseksi kuulla häntä samanaikaisesti. Jutussa oli virhe, jonka lehti korjasi heti kantelijan siitä ilmoitettua. Päätoimittaja pyysi kantelijaa muokkaamaan hänen myöhemmin tarjoamaansa kirjoitusta. Päätoimittajan mielestä se ei ollut Journalistin ohjeissa tarkoitettu oma kannanotto, koska kantelija ei joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Tämän jälkeen tapahtui valitettava inhimillinen erehdys. Päätoimittaja hyväksyi muokatun kirjoituksen tavallisena mielipidekirjoituksena ja lähetti sen eteenpäin. Mukana meni kopio kantelijan kirjeestä, joka loppui sanoihin: ”Noudatan neuvoasi ja lähetän uuden kirjoituksen”. Tämä ymmärrettiin mielipidetoimituksessa niin, että uusi teksti lähetettäisiin myöhemmin. Koska uutta kirjoitusta ei tullut eikä kantelija tiedustellut julkaisemista, kirjoitusta ei koskaan julkaistu.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).

Hufvudstadsbladetin uutisessa oli virhe, jonka toimitus heti korjasi. Kantelijan mielipidekirjoitus jäi julkaisematta inhimillisen erehdyksen vuoksi.

Lehti korjasi uutisessa olleen virheen heti seuraavana päivänä. Neuvosto katsookin, että kantelija ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen. Tämän vuoksi päätoimittajan hyväksymä kirjoitus ei ole Journalistin ohjeissa tarkoitettu oma kannanotto, vaan tavallinen mielipidekirjoitus, joka inhimillisen erehdyksen vuoksi jäi julkaisematta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hufvudstadsbladet ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.