3947/MTV/08

Vapauttava

Tv-kanavan uutisraportissa käsiteltiin vaalirahoituksen taustoja. Kyse oli tärkeästä yhteiskunnallisesta tiedosta, jolla on merkitystä, kun kansalaiset harkitsevat äänestyspäätöksiään. Viranomaisen salassapitovelvollisuus ei sido toimittajaa.

Kantelu 19.6.2008

Kantelun mukaan uutinen liittyi suurta ja pitkäaikaista julkisuutta saaneeseen vaalirahoitukseen. Uutisella saatettiin Nova-konserni ja sen työntekijät tarkoituksellisesti erittäin kielteiseen ja paheksuttavaan valoon. Nova Group Oy on antanut Kehittyvien Maakuntien Suomi r.y.:lle tukea. Mikään muu Nova-konsernin yhtiöistä ei ole antanut tukea. Konsernin työntekijöiden rikosoikeudenkäynneissä ei ole ollut kyse vaalirahoituksesta, eivätkä ne muutenkaan liity mitenkään vaalirahoitukseen eivätkä Nova-konserniin. Kaikista oikeudenkäynneistä on kauan, eikä niiden uutisoinnissa ole kyse itse rikosasiasta. Uutisoinnilla on haluttu luoda paheksuvaa mielikuvaa ja liittää ne poliittiseen toimintaan, mistä ei ole kyse. Uutisoinnin kohteena olevat työntekijät ovat kärsineet tuomionsa, ja heillä on oikeus työntekoon ja jopa poliittiseenkin toimintaan niin halutessaan. Uutisointi on irrotettu asiasisällöstään ja liitetty perusteetta vaalirahoitusuutisointiin.

Nova-konsernista on julkaistu salaisia verotietoja ja sen työntekijöistä henkilökohtaisia tietoja, joiden tarkoitus on ainoastaan konsernin ja sen työntekijöiden sekä liiketoiminnan vahingoittaminen. Verotustiedot eivät ole julkisia, ja ne on julkaistu lupaa kysymättä. Vahingoittaminen palvelee konsernin ja sen asiakkaiden kilpailijoita.

MTV3:n vastaus 18.8.2008

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että, vaalirahoitus oli keväällä 2008 suomalaisen mediakeskustelun keskeisin aihe. Suurten puolueiden rahanjakajan, Kehittyvien maakuntien Suomi ry:n (KMS), taustat selvisivät ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle. Yksi merkittävistä rahoittajista oli Nova-konserni, joka oli enemmän kuin KMS:n rahoittaja. Novan toimitusjohtaja listasi KMS:n vaalitukirahojen saajat. Novan käyttämä asianajaja toimi KMS:n puheenjohtajana. Novalle julkaisuja tehneiden yritysten omistaja kuului KMS:n hallitukseen. Nova ja KMS kietoutuivat toisiinsa, jolloin Novaan liittyvien asioiden uutisarvo ja yhteiskunnallinen merkitys olivat poikkeuksellisen korkealla.

MTV3 uutisoi Nova-konsernin vitkastelleen verojen maksamisessa. Uutisissa kerrottiin myös useiden Nova-konsernin johtajien joutuneen aiemmissa liiketoimissaan vaikeuksiin verottajan tai poliisin kanssa. Nykyisistä Nova-johtajista neljä oli menneisyydessään tuomittu raskaista talousrikoksista. Tieto Nova-konsernin veronmaksutavoista ja neljän johtajan rikostaustasta oli erittäin merkittävä arvioitaessa Nova-konsernin luotettavuutta yhteiskunnallisena toimijana.

Nova on maan merkittävin kiinteistökonsultointiyhtiö, joka operoi julkisen sektorin kuten kymmenien kuntien kanssa. Sen johtajien yksityisyydensuoja ei ole samalla tasolla kuin niin sanotuilla tavallisilla kansalaisilla. Johtajista ei julkaistu yksityisyydensuojan piiriin kuuluvia henkilökohtaisia tietoja. Nova-johtajien henkilöllisyyden yksilöiminen oli uutisoinnissa välttämätöntä siitä syystä, ettei muita Nova-johtajia olisi sekoitettu asiaan.

Uutisista kävi ilmi rikostuomioiden sijoittuminen menneisyyteen ja tuomittujen aiempiin liiketoimiin. Rikosten ei kantelijan ilmoittamalla tavalla väitetty liittyvän poliittiseen toimintaan tai toimintaan Nova-konsernissa

Kantelijan mukaan Nova-konsernista julkaistiin salaisia verotietoja lupaa kysymättä. Tiedotusvälineillä on oikeus käsitellä yrityksistä hankkimaansa talousinformaatiota kysymättä yritykseltä lupaa tietojen julkaisemiseen. Nova Kiinteistökehitys Oy:n toimitusjohtaja Arto Merisalo vahvisti toimituksen useista lähteistä selvittämät verotiedot.

Ratkaisu

Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (JO 1). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

MTV3:n uutisissa kerrottiin kansanedustajaehdokkaita rahoittaneen Kehittyvien Maakuntien Suomen taustalla olleen Nova-konsernin veronmaksuongelmista ja konsernin palkkalistoilla olevien johtajien saamista rikostuomioista. Johtajat mainittiin nimeltä. Yksi johtajista kommentoi tietoja.

Kansanvaltainen yhteiskunta perustuu suurelta osin vaaleihin, joissa äänestäjät valitsevat edustajansa päättäviin elimiin. Kansalaisilla on oikeus saada tietoa ehdokkaiden taustoista, esimerkiksi heidän rahoittajistaan. Julkisen sanan neuvoston mielestä uutisraportti sisältää yhteiskunnallista tietoa, jolla on merkitystä, kun kansalaiset harkitsevat äänestyspäätöksiään. Kukaan ei ole kiistänyt tietojen oikeellisuutta. Viranomaisen salassapitovelvollisuus verotiedoista ei sido toimittajia.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.