3946/MTV/08

Vapauttava

Tv-kanavan uutisraportissa käsiteltiin vaalirahoituksen taustoja. Kyse oli tärkeästä yhteiskunnallisesta tiedosta, jolla on merkitystä, kun kansalaiset harkitsevat äänestyspäätöksiään. Kärsityn tuomion kertomisella oli yhteiskunnallista merkitystä.

Kantelu 25.6.2008

Kantelun mukaan uutisilla on tarkoituksellisesti saatettu kantelija erittäin kielteiseen ja paheksuttavaan valoon. Hänen toimintansa ja vanhat rikostuomiot on liitetty vaalirahoituksen antamiseen, vaikka niillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Kantelija on kärsinyt saamansa tuomiot ja hänellä on oikeus työntekoon ja jopa poliittiseenkin toimintaan. Uutisointi on irrotettu asiasisällöstään ja liitetty perusteetta vaalirahoitusuutisointiin, jotta kantelija ja vaaleissa tukirahaa saaneet henkilöt joutuisivat perusteetta paheksunnan kohteiksi.

Kantelijasta on julkaistu valokuva ja henkilökohtaisia tietoja vahingoittamistarkoituksessa. Uutisoinnin asiayhteyden puuttuminen ja teoista sekä tuomioista kulunut uutisarvoa ajatellen erityisen pitkä aika on täysin kohtuutonta kantelijalle, jonka kuva ja henkilökohtaisia tietoja uutisissa julkistetaan.

MTV3:n vastaus 18.8.2008

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että, vaalirahoitus oli keväällä 2008 suomalaisen mediakeskustelun keskeisin aihe. Suurten puolueiden rahanjakajan, Kehittyvien maakuntien Suomi ry:n (KMS), taustat selvisivät ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle. Yksi merkittävistä rahoittajista oli Nova-konserni, joka oli enemmän kuin KMS:n rahoittaja. Novan toimitusjohtaja listasi KMS:n vaalitukirahojen saajat. Novan käyttämä asianajaja toimi KMS:n puheenjohtajana. Novalle julkaisuja tehneiden yritysten omistaja kuului KMS:n hallitukseen. Nova ja KMS kietoutuivat toisiinsa, jolloin Novaan liittyvien asioiden uutisarvo ja yhteiskunnallinen merkitys olivat poikkeuksellisen korkealla.

MTV3 uutisoi Nova-konsernin vitkastelleen verojen maksamisessa. Uutisissa kerrottiin myös useiden Nova-konsernin johtajien joutuneen aiemmissa liiketoimissaan vaikeuksiin verottajan tai poliisin kanssa. Nykyisistä Nova-johtajista neljä oli menneisyydessään tuomittu raskaista talousrikoksista.

Kantelijan henkilötietoja julkaistiin tiedon yleisen merkityksen takia. Tieto konsernin neljän johtajan rikostaustasta oli erittäin merkittävä arvioitaessa sen luotettavuutta yhteiskunnallisena toimijana. Nova on maan merkittävin kiinteistökonsultointiyhtiö, joka operoi julkisen sektorin kuten kymmenien kuntien kanssa. Sen johtajien yksityisyydensuoja ei ole samalla tasolla kuin niin sanotuilla tavallisilla kansalaisilla. Kantelijaa voidaan muutenkin pitää julkisuuden henkilönä. Media on uutisoinut hänen rikoksistaan ja tuomioistaan 1980-luvulta lähtien.

Nova-johtajien henkilöllisyyden yksilöiminen oli uutisoinnissa tarpeen siitä syystä, ettei muita Nova-johtajia olisi sekoitettu asiaan. Heistä ei kerrottu yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja. Uutisista kävi ilmi rikostuomioiden sijoittuminen menneisyyden liiketoimiin. Rikosten ei kantelijan ilmoittamalla tavalla väitetty liittyvän poliittiseen toimintaan. Kantelija sai hyvän journalistisen tavan mukaan kommentoida tv-haastattelussa Nova-johtajien rikostausta-asiaa.

Ratkaisu

Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (JO 1). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31).

MTV3:n uutisissa kerrottiin kansanedustajaehdokkaita rahoittaneen Kehittyvien Maakuntien Suomen taustalla olleen Nova-konsernin veronmaksuongelmista ja konsernin palkkalistoilla olevien johtajien saamista rikostuomioista. Johtajat mainittiin nimeltä.

Kansanvaltainen yhteiskunta perustuu suurelta osin vaaleihin, joissa äänestäjät valitsevat edustajansa päättäviin elimiin. Kansalaisilla on oikeus saada tietoa ehdokkaiden taustoista, esimerkiksi heidän rahoittajistaan. Julkisen sanan neuvoston mielestä uutisraportti sisältää yhteiskunnallista tietoa, jolla on merkitystä, kun kansalaiset harkitsevat äänestyspäätöksiään.

Julkisen sanan neuvosto korostaa, että jo sovitettujen tuomioiden tuominen julkisuuteen vaatii erityistä harkintaa. Tässä tapauksessa tiedolla oli yhteiskunnallista merkitystä. Nimen kertominen myös esti syyttömien leimaantumisen. Vallankäyttäjänä ja julkisuuden henkilönä kantelijan on kestettävä kielteinenkin julkisuus.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.