3906/SL/08

Vapauttava

Lehti kertoi omien lähteidensä perusteella rikosepäilystä, jota poliisi tutki. Epäiltyä ei voinut lähipiiriä laajemmin tunnistaa. Kantelija ei pyytänyt mahdollisten virheiden korjausta.

Kantelu 7.4.2008
Kantelijan mukaan hänellä ei ollut minkäänlaista tietoa asiasta, ja haaste käräjille oli tulossa vasta kantelupäivänä. Syyttäjälle asia meni tutkittavaksi 8.3.2008. Tiedon piti olla vielä salaista. Uutisessa on vääristeltyä ja liioiteltua tietoa. Maininnat kirjanpitorikoksista sekä kavalluksista useilta taloyhtiöiltä ja yksityisiltä kahden vuoden ajalta eivät pidä paikkaansa. Lisäksi kirjoitus oli kissankokoisin kirjaimin. Kyseinen kirjoitus on aiheuttanut mielipahaa ja lisännyt terveydellisiä ongelmia.

Iisalmen Sanomien vastaus 16.4.2008
Päätoimittaja Mai Koivulan mukaan kyseessä on normaali uutinen tapauksesta, josta pienessä kaupungissa oli jo erittäin laajasti tietoa ja huhuja liikkeellä. Tiedot rikosepäilyistä pitivät paikkansa, ja ne oli saatu useammasta luotettavasta lähteestä. Kuten valittajakin toteaa, esitutkinta päättyi pian kirjoituksen julkaisemisen jälkeen, ja juttu on menossa käräjille.

Uutinen ei leimaa kiinteistönvälittäjää. Iisalmessa toimii useita kiinteistönvälitystoimistoja ja kymmeniä kiinteistönvälittäjiä. Ainoastaan asiasta jo valmiiksi tietäneet voivat ehkä yhdistää uutisen kantelijaan. Lehden tehtävä on tehdä uutisia myös keskeneräisistä, vasta tutkinnassa olevista rikosepäilyistä. Luonnollisesti lehti seuraa asian etenemistä käräjäoikeudessa ja mahdollisesti muissa oikeusasteissa. Valittaja ei ole ollut missään yhteydessä lehteen, ei vaatinut tietojen oikaisua eikä lähettänyt vastinetta.

Ratkaisu
Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).

Tiedotusvälineiden tehtävä on kertoa, mitä ympäristössämme tapahtuu – myös ikävistä asioista. Iisalmen Sanomien uutinen kertoo rikosepäilyistä, joita poliisi tutkii. Lehti on hankkinut tiedot omista lähteistään. Uutisessa ei mainita ketään nimeltä, eikä epäiltyä voi lähipiiriä laajemmin jutusta tunnistaa. Kantelija ei ole pyrkinyt korjaamaan virheellisiksi kokemiaan tietoja.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iisalmen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.