3850/PL/08

Vapauttava

Käräjäuutisen mukaan kantelija tuomittiin 70 päivän ehdolliseen vankeuteen. Uutisessa ei mainita tuomitun nimeä. Tekijästä julkaistut muut tunnistetiedot ja hänen tekemiensä rikosten kuvaukset eivät laajenna sitä piiriä, joka asian muutoinkin tietää.

Kantelu 21.1.2008

Kantelijan mukaan asiasta on kirjoitettu niin yksilöidysti, että uutisen perusteella henkilö on helppo paljastaa pienellä paikkakunnalla. Uutisessa on lisäksi erittäin tarkasti ja poikkeuksellisella tavalla selvitetty ehdonalainen menettely.

Kankaanpään Seudun vastaus 4.2.2008

Päätoimittaja Antero Karppinen katsoo, että uutinen ”Ehdollista viidestä rikoksesta” ei millään muotoa poikkea lehden tavasta uutisoida käräjäoikeuden päätöksiä. Oikeusistuimien antamat päätökset ovat muutamin poikkeuksin kaikella kansalle avoimia ja julkisia. Rikosjutun seikkaperäinen selvittäminen oli tarpeen jutun poikkeuksellisen luonteen vuoksi. Ehdollinen vankeustuomio perustui isolta osalta kunnan palkkalistoilla olevien viranhaltijoiden jatkuvaan häirintään ja uhkailemiseen.

Jutun yhteydessä mainittiin tuomitun olevan keski-ikäinen kankaanpääläinen mies. Pelkästään tuon maininnan perusteella tuomittua ei voi tunnistaa noin 12 500 asukkaan pikkukaupungissa. Hänen titteliään tai ammattiaan ei mainittu.

Ratkaisu

Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31).

Kankaanpään Seudun käräjäuutisen mukaan kantelija tuomittiin 70 päivän ehdolliseen vankeuteen. Uutisessa ei mainita tuomitun nimeä. Tekijästä julkaistut muut tunnistetiedot ja hänen tekemiensä rikosten kuvaukset eivät laajenna sitä piiriä, joka asian muutoinkin tietää.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kankaanpään Seutu ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.