3846/AL/07

Langettava

Lehti julkaisi Julkisen sanan neuvostolta saamansa langettavan päätöksen, jonka yhteyteen se liitti neuvoston puheenjohtajistolle tekemäänsä kysymykseen saamansa vastauksen osan. Neuvosto piti yhdistämistä asiattomana, koska päätös on julkaistava ilman välittömiä kommentteja.

Langettavan päätöksen julkaisu

Soundi julkaisi numerossaan 10/2007 Julkisen sanan neuvoston 5.9.2007 antaman langettavan päätöksen kanteluun 3765/AL/07. On hyvän journalistisen tavan mukaista ”julkaista päätös näkyvällä paikalla tekstiosassa, lyhentämättömänä ja ilman välittömiä kommentteja”. Julkisen sanan neuvoston perussopimuksessatiedotusvälineet ovat sitoutuneet siihen, että julkaisevat päätöksen ”viipymättä ja ilman välittömiä kommentteja”.

Päätös julkaistiin Soundissa lyhentämättömänä yli satasivuisen lehden viimeisillä sivuilla. Tekstin pistekoko oli pienempää kuin lehden alkupäässä käytetty pistekoko. Päätöksen loppuun oli liitetty osa Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajiston vastauksesta asiaan, jota päätoimittaja tiedusteli neuvostolta saamansa langettavan päätöksen jälkeen. Kirjeessään päätoimittaja kritisoi neuvoston langettavaa päätöstä, mihin hänellä on täysi oikeus. Samalla hän kysyi neuvoston kantaa saman haastattelun myymisestä eri lehtiin. Tähän puheenjohtajisto vastasi, että asia ei kuulu JSN:n toimivaltaan. Pakinassa, josta Soundi sai langettavan päätöksensä, moitittiin kantelun tehnyttä toimittajaa juuri tämänkaltaisesta saman tekstin myymisestä eri lehtiin. Näin päätoimittaja toisti kantansa vielä JSN:n päätöksen yhteyteen taitetussa tekstissä.

Soundin vastaus 29.12.2007

Päätoimittaja Timo Kanerva sanoo vastauksessaan, että päätös oli näkyvällä paikalla ja pistekoko oli normaali. Päätös oli julkaistu lyhentämättömänä. Kanervan mukaan päätöstä ei sanallakaan kommentoitu – oli vain luonnollista julkaista JSN:n langettava ja puheenjohtajiston päätös samassa yhteydessä.

Ratkaisu 31.1.2008

Julkisen sanan neuvoston kautta toteutettavan itsesääntelyjärjestelmän uskottavuus perustuu siihen, että siinä mukana olevat lehdet antavat vastauksensa kanteluihin ja julkaisevat mahdolliset langettavat päätökset hyvän journalistisen tavan mukaisesti. Tässä tapauksessa kaksi toisistaan erillistä päätöstä on yhdistetty Soundissa toisiinsa. Päätösten asiaton yhdistäminen on omiaan vähentämään neuvoston päätöksen tehoa. Langettavan päätöksen julkaisemisesta käytettävä Ilmaisu ”ilman välittömiä kommentteja” on yksiselitteinen. Neuvosto katsoo, että Soundi ja sen päätoimittaja eivät ole sitä kunnioittaneet.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Soundi on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.