3826B/SL/07

Langettava

Lehden julkaisemassa jutussa yksi tuotemerkki saa poikkeuksellista huomiota. Se esitellään koko kauppanimellään usean kerran tekstissä ja lisäksi kuvatekstissä. Tuotteen edustaja esiintyy artikkelissa alan yleisenä asiantuntijana ja vertaa tuotettaan kilpailijoiden tuotteeseen. Myönteisesti viestivä otsikko täydentää mainosmaista vaikutelmaa. Lisäksi lukijat ohjataan hakemaan lisäopastusta vain kyseisen tuotteen valmistajan nettisivuilta. Juttu antaa yhdelle tuotemerkille suhteettoman paljon näkyvyyttä tavalla, joka kokonaisuutena on piilomainontaa.

Kantelu 4.12.2007

Kantelijan mukaan artikkeli on piilomainontaa, koska siinä keskitytään vain yhden valmistajan tuotteeseen ja tuotemerkki mainitaan useaan kertaan. Tuotteen jakelija esiintyy myös kuvassa.

Aamulehden vastaus 8.1.2008

Aamulehden päätoimittaja Jorma Pokkinen kirjoittaa, että pääjutussa mainitaan neljä yhtiötä ja kainalojutussa esitellään esimerkinomaisesti yhden tavanomaisen murtohälytinjärjestelmän omaisuuksia. Tämä auttaa lukijaa hahmottamaan aiheen kokonaisuuden ja tutustumaan tavanomaisiin arkielämän ratkaisuihin käytännönläheisesti.

Pokkinen korostaa, että kirjoituksessa ei vertailtu tuotteiden ominaisuuksia eikä annettu ostosuosituksia.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 19).

Aamulehden jutussa esitellään yhden perheen valitsema murtohälytinjärjestelmä. Kainalojutussa esitellään lyhyesti myös muita hälytinvaihtoehtoja ja annetaan vinkkejä hälyttimien hankintaan.

Henkilökohtaisista valinnoista kertominen kuuluu kuluttajajournalismiin. Kuluttaja ostaa konkreettisia tuotteita ja tuotemerkkejä, ja ne voidaan mainita jutussa nimeltä, samoin kuin tuotteiden hankintaan liittyvät perustiedot ja kuluttajan kokemukset tuotteen laadusta. Tuotemerkin esille tuomisessa on kuitenkin käytettävä harkintaa, sillä sen epäsuhtainen korostaminen tekee jutusta piilomainoksen.

Aamulehden kirjoituksessa yksi tuotemerkki saa poikkeuksellista huomiota. Tuote esitellään koko kauppanimellään usean kerran leipätekstissä ja lisäksi kuvatekstissä. Tuotteen edustaja esiintyy artikkelissa alan yleisenä asiantuntijana ja kertoo, että hänen edustamansa hälytin saadaan tarvittaessa toimimaan samoin kuin kilpailijoiden tuotteet. Myönteisesti viestivä otsikko täydentää mainosmaista vaikutelmaa. Lisäksi lukijat ohjataan hakemaan lisäopastusta vain kyseisen tuotteen valmistajan nettisivuilta.

Kotien murtohälyttimet on teema, josta on tarjolla paitsi lukuisien yritysten myös viranomaisten nettiin toimittamaa tietoa.

Aamulehden artikkeli antaa yhdelle tuotemerkille suhteettoman paljon näkyvyyttä tavalla, joka kokonaisuutena on piilomainontaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.