3822/KL/07

Vapauttava

Kantelun mukaan lehden julkaisemassa haastattelulausumassa oli virhe, eikä lehti suostunut korjaamaan sitä. Neuvoston mielestä haastattelulausuma jätti yksipuolisen kuvan, ja kantelijan oikaisuksi tarkoittaman mielipiteen julkaiseminen olisi ollut paikallaan. Kyse oli kuitenkin keskustelusta, jonka jatkamisesta toimitus voi päättää.

Kantelu 28.11.2007

Kantelijan mielestä Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja esittää jutussa väärää tietoa vesilaitoksen vedenottoon liittyvistä kanteluista ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivallasta.

Kantelija on lähettänyt Turkulaisen toimitukseen kaksi oikaisukirjoitusta, joita ei ole julkaistu.

Turkulaisen vastaus 27.12.2008

Turkulaisen päätoimittaja Marja-Leena Keinänen kirjoittaa, että vesilaitoshanke on herättänyt runsaasti tunteita ja mielipiteitä. Lehti on julkaissut useita kantelijan mielipidekirjoituksia, joista vedenoton vastustajien kanta käy ilmi. Turun Seudun Veden toimitusjohtaja saa haastattelussa kertoa omia tuntemuksiaan kolmen vuoden valituskierteen jälkeen.

Keinäsen mukaan toimitusjohtaja esittää jutussa arvauksia EY-tuomioistuimeen menevistä valituksista ja mielipiteitä siitä, tulisiko kansallinen lainsäädäntö tässä tapauksessa ylitettyä EY-tuomioistuimessa. Kyse on mielipide-eroista, ei virheellisestä tiedosta.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12).

Turkulaisen artikkelissa haastatellaan Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtajaa, joka kertoo uuden vesilaitoksen rakennushankkeesta. Hän kertoo, että hanketta vastaan on tehty valituksia ja olettaa, että valituksia tehdään myös jatkossa.

Toimitusjohtaja suhtautuu valittajiin kriittisesti ja kommentoi heitä kärjekkäästi. Kommentti mahdollisista EY-tuomioistuimeen päätyvistä valituksista antaa kuitenkin puutteellisen kuvan kansalaisten oikeusturvasta. ”Siellä (EY-tuomioistuimessa) ei astuta kansallisen lainsäädännön yli, ja me noudatamme kaikkia lakeja ja asetuksia” on toteamus, joka vähättelee tuomioistuimen valtaa ja antaa lukijan ymmärtää, että valitusten tekeminen on turhaa. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on osa EU-oikeutta, joka nimenomaan takaa kansalaisille oikeuden tehdä valituksia ja varmistua, ettei kansallinen lainsäädäntö ole ristiriidassa esimerkiksi EU-direktiivien kanssa.

Uuden vesilaitoksen rakentaminen on kiistanalainen hanke, ja Turun Seudun Veden toimitusjohtajan kannalta on ilmeisen edullista, ettei vesilaitoksen rakentaminen enää viivästy valitusten takia. Sitaatteihin kirjattu lausuma voidaan katsoa hänen henkilökohtaiseksi tulkinnakseen EY-oikeudesta. Lausuma ei sisällä sellaista olennaista virhettä, joka vaatisi välitöntä oikaisua.

Turkulaisen päätoimittajan mukaan kantelija on jo aiemmin saanut osallistua lehden palstoilla vesilaitokseen liittyvään keskusteluun. Neuvoston mielestä toimitusjohtajan haastattelulausuma jätti yksipuolisen kuvan, ja kantelijan oikaisuksi tarkoittaman mielipiteen julkaiseminen olisi ollut paikallaan. Kyse on kuitenkin keskustelusta, jonka jatkamisesta toimitus voi päättää.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turkulainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.