3796/AL/07

Langettava

Lehti julkaisi haastattelun, jossa urheiluseuran entisen toiminnanjohtajan sanotaan harhauttaneen johtokuntaa. Jutussa puhutaan myös harmaasta kirjanpidosta ja velkatilanteen tietoisesta vääristelystä. Samanaikaisen kuulemisen laiminlyöntiä ei olisi voinut korjata edes omalla kannanotolla. Langettava.

Urheilulehti julkaisi 21.9.2007 Hyvinkään Tahkon taloustilanteesta kertovan artikkelin.

Kantelu 28.9.2007

Kantelija on Hyvinkään Tahkon entinen toiminnanjohtaja. Hän kirjoittaa, että lehti on esittänyt loukkaavia ja virheellisiä väitteitä hänen toiminnastaan eikä häntä ole kuultu asiassa samanaikaisesti väitteiden esittäjän kanssa.

Urheilulehden vastaus 20.11.2007

Päätoimittaja Jukka Röngän mukaan artikkelin tiedot pitävät paikkansa ja kantelija joutuu tehtävänsä vuoksi kestämään ankaraakin taloudenhoitoon liittyvää kritiikkiä. Rönkä kirjoittaa, että artikkeli on nähtävä yhtenä esimerkkinä huonosti hoidetun urheiluseuran taloudenhoidosta. Aiheesta on käyty laajaa keskustelua vuosien ajan. Päätoimittaja toteaa, ettei artikkeli ole aiheuttanut kantelijalle erityisen kielteistä julkisuutta, mutta huomauttaa myös, ettei kantelija ole halunnut käyttää vastineoikeuttaan.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).

Urheilulehden artikkelissa kerrotaan, että Hyvinkään Tahkon taloudellinen alamäki on saatu taittumaan. Juttua varten on haastateltu yhtä henkilöä, joka syyttää vuosia jatkuneista talousongelmista seuran entistä toiminnanjohtajaa.

Haastateltava kertoo, että seuran entinen toiminnanjohtaja on harhauttanut johtokuntaa. Jutussa puhutaan myös esimerkiksi harmaasta kirjanpidosta ja velkatilanteen tietoisesta vääristelystä. Kokonaisuus vihjaa, että entinen toiminnanjohtaja on mahdollisesti toiminut laittomasti. Näin vakavat syytökset ovat saattaneet kantelijan erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä mahdollinen oma kannanotto olisi riittänyt korjaamaan hänelle aiheutunutta vahinkoa. Lehden olisi pitänyt kuulla entistä toiminnanjohtajaa samassa yhteydessä syytösten esittäjän kanssa. Julkisen sanan neuvosto huomauttaa, että lehti on vastuussa haastateltavan lausumien julkaisemisesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Urheilulehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.