3785B/MTV/07

Vapauttava

MTV3:n nettisivuilla julkaistiin uutinen, jossa kerrottiin nimeltä mainitun elokuvatuottajan saamista talousrikossyytteistä. Kantelijan nimi mainittiin jutun todistajana. Todistajana toimimista julkisessa oikeudenkäynnissä ei tässä tapauksessa voida pitää sellaisena kielteisenä julkisuutena, että nimeä ei olisi voinut mainita. Vapauttava.

MTV3 julkaisi internet-sivuillaan 5.9.2007 uutisen, jossa kerrottiin suomalaisen elokuvatuottajan saamista rikossyytteistä. Uutinen perustui Iltalehden samana päivänä julkaisemaan juttuun. Kantelijan nimi mainittiin oikeudenkäynnissä kuultavana todistajana.

Kantelu 5.9.2007

Kantelijan mukaan hänen nimensä julkaiseminen rikosuutisessa ei ollut perusteltua. Hän perustaa näkemyksensä Julkisen sanan neuvoston periaatelausumaan. Sen pääperiaatteen mukaan nimen julkaiseminen rikosuutisissa on perusteltua vain, milloin huomattava yleinen etu sitä vaatii. Toimittajan velvollisuus on lausuman mukaan harkita nimen julkaisemista jokaisessa yksittäistapauksessa. Kantelija lainaa lausumaa edelleen: ”Vastakkain on asetettava se vahinko, joka nimen julkaiseminen nimetylle, hänen perheelleen ja lähiympäristölleen tuottaa, ja se yleinen merkitys, joka nimen julkistamisesta on”.

MTV3:n vastaus 23.10.2007

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että MTV3:n Viihdeuutisten Internet-sivulla julkaistu uutinen on lyhennetty Iltalehden verkkouutisesta. MTV3 käyttää samanlaisia ilmaisuja kuin Iltalehti. Oleellista uutisessa on se, että elokuvatuottajan lisäksi mainitut henkilöt on kutsuttu kuultaviksi oikeuteen. Mikään kohta tekstissä ei päätoimittajan mukaan anna ymmärtää, että nämä henkilöt liittyisivät minkäänlaiseen rikolliseen toimintaan.

Viihdeuutisten uutinen ei aseta kantelijaa rikosepäilyjen alaiseksi, joten MTV3 katsoo, että vahinkoa nimen julkaisusta ei asianomaiselle ole koitunut. Uutista ei ole myöskään pyydetty oikaisemaan eikä kantelija ole muutenkaan lähestynyt toimitusta kertoakseen oman näkökulmansa asiaan.

Ratkaisu

Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (31). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (32).

MTV3:n uutisessa kerrottiin tunnetun elokuvatuottajan saamista talousrikossyytteistä, joiden käsittely myöhemmin alkaisi oikeudessa. Jutussa myös mainittiin, että oikeudessa kuullaan yhdeksää todistajaa. Heistä kolme mainittiin nimeltä – yksi nimeltä mainituista oli kantelija.

Journalistin ohjeiden nimensuojaa koskevat kohdat ja JSN:n periaatelausuma Nimi rikosuutisissa arvioivat nimen julkaisemista tapauksissa, joissa henkilö saattaisi joutua kielteiseen julkisuuteen. Todistajana esiintymistä julkisessa oikeudenkäynnissä ei voi tässä tapauksessa pitää sellaisena kielteisenä julkisuutena, jonka vuoksi nimeä ei olisi voinut mainita.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.