3765/AL/07

Langettava

Lehti julkaisi jutun kahden eri lehden kirja-arvioista, jotka jutun mukaan ovat samanlaisia. Jutussa palattiin myös saman toimittajan, kahdeksan vuotta sitten tekemän haastattelun epäselvyyksiin. Kritiikki kohdistui voimakkaana ammattitaitoon ja -kunniaan, ja toimittaja joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Häntä olisi pitänyt kuulla samassa yhteydessä, koska vahinkoa ei olisi voinut korjata jälkeenpäin julkaistavalla omalla kannanotolla. Langettava.

Soundi julkaisi numerossaan 3/2007 jutun kahden eri lehden kirja-arviosta, joka Soundin jutun mukaan on samanlainen. Jutussa palattiin myös kahdeksan vuoden takaisen haastattelun epäselvyyksiin.

Kantelu 14.5.2007

Kantelijan mukaan Soundissa 3/2007 väitettiin, että hän olisi Rytmi-lehdessä 5/1999 julkaistussa artikkelissa antanut ymmärtää jututtaneensa Tom Waitsia Tukholmassa. Soundin jutussa väitetään myös, että kantelija olisi esittänyt Rytmin artikkelissa omanaan materiaalia, joka on peräisin lehdistön käyttöön levy-yhtiöstä saadulta haastattelulevyltä. Molemmat väitteet ovat perättömiä ja loukkaavat kantelijaa ammattitoimittajana. Lisäksi Soundissa on kantelijan mukaan jo ennen julkaisua tiedetty, että väitteet eivät pidä paikkaansa.

Kantelijan mielestä Soundin artikkelin tiedot Turun Sanomissa ja Rytmissä julkaistuista kritiikeistä ovat vääriä. Soundista saa sellaisen käsityksen, että kahdessa eri lehdessä on julkaistu sama kritiikki. Turun Sanomien jutussa (5 215 merkkiä) käsitellään kolmea U2-aiheista kirjaa ja yhtä cd-levyä. Rytmiin kantelija kertoo muokanneensa yhden kirjan arviosta 1 663 merkin noston. Soundista ei oltu kantelijaan yhteydessä juttua tehtäessä.

Soundin vastaus 25. ja 30.7.2007

Päätoimittaja Timo Kanervan vastauksen mukaan kanteluun johtanut artikkeli ilmestyi Soundin Hai & Lou -palstalla, jolla käsitellään median ja taidemaailman tapahtumia usein pakinamaiseen sävyyn. Siinä kommentoitiin kantelijan tapaa myydä eri julkaisuihin otsikkoa myöten täsmälleen sama kritiikki. Turun Sanomien ja Rytmin päätoimittajat eivät Soundissa julkaistuissa haastatteluvastauksissa antaneet siunaustaan menettelylle.

Samassa yhteydessä Soundissa palautettiin lyhyesti mieliin aikoinaan musiikkipiireissä laajaa huomiota herättänyt tapahtumasarja, jossa Rytmissä 5/1999 julkaistiin kantelijan juttu Tom Waitsista. Jutusta ei käynyt ilmi, että toimittaja ei ollut haastatellut taiteilijaa, vaan lainaukset oli otettu promootiotarkoituksiin tuotetulta haastattelulevyltä.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).

Soundin jutussa kritisoidaan sitä, että Turun Sanomat ja Rytmi ovat julkaisseet samansisältöisen kirjakritiikin. Lehtien päätoimittajilta on kysytty kantaa asiaan, mutta kantelijaa, joka kritiikin on kirjoittanut, ei kuulla samassa yhteydessä. Jutun lopussa on vuodelta 1999 peräisin oleva tieto, jonka mukaan kantelija olisi kirjoittanut taiteilijahaastattelun haastattelematta tätä ja ottanut näin omiin nimiinsä toisen toimittajan tekemää työtä. Kantelijaa ei kuulla tässäkään yhteydessä.

Osapuolten näkemykset kahdeksan vuotta vanhasta haastattelusta ovat ristikkäiset. Koska asia ei ole tämän päätöksen ratkaisuperusteena, Julkisen sanan neuvosto ei ota kantaa siihen.

Toimittajan työ on julkista ja siksi on hyväksyttävää, että se voi joutua kovankin arvostelun kohteeksi. Soundin jutussa julkaistu kritiikki kohdistuu voimakkaasti yrittäjänä toimivan toimittajan ammattitaitoon ja -kunniaan. Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelija joutuu jutun vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Häntä olisi pitänyt kuulla samassa yhteydessä, koska vahinkoa ei olisi voinut korjata jälkeenpäin julkaistavalla omalla kannanotolla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Soundi on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.