3762/SL/07

Langettava

Lehti julkaisi vuoden 2007 alkupuoliskolla juttusarjan, jossa lehden avustaja kohensi kuntoaan henkilökohtaisen avustajan opastuksella. Osa jutuista oli signeerattu avustajan käyttämän kuntosalin nimiin. Langettava.

Satakunnan Työ julkaisi vuoden 2007 alkupuoliskolla juttusarjan, jossa lehden avustaja kohensi kuntoaan henkilökohtaisen avustajan opastuksella. Osa jutuista oli signeerattu avustajan käyttämän kuntosalin nimiin.

Kantelu 2.5.2007

Kantelun mukaan Satakunnan Työssä on ollut kolumnisarja ”Kuntoa kohottamassa”. Siinä toimittaja esittelee omaa kuntosaliharjoitteluaan porilaisessa kuntosalissa. Kirjoittajan rooli toimittajana ja mainostajana on pahasti sekaisin, mitä korostaa kolumnien signeeraus ”By Bobby. Wellness Center”. journalistin ohjeiden 19. kohdan mukaan ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä ja piilomainonta on torjuttava.

Satakunnan Työn vastaus 23.5.2007

Päätoimittaja Aimo Ruususen mukaan juttusarja perustuu lehden avustajan henkilökohtaiseen kunnon kohottamiseen. Juttujen pääasiallinen sisältö koostuu hänen omista kokemuksistaan, havainnoistaan ja kuntosalin personal trainerilta saamistaan neuvoista sekä niiden arvioinnista. Päätoimittaja haluaa korostaa, että juttujen sisällössä ei ole kantelussa mainittua ” toimittajan ja mainostajan” roolin sekoittumista.

Se, että juttusarjassa on käytetty asiantuntijana porilaisen Bobby.Wellness Centerin personal traineria, ei ole tavatonta eikä tee juttusarjasta piilomainontaa. Päätoimittaja myöntää juttujen signeerauksen harkitsemattomaksi. Se poistettiin 8.2.2007 kokonaan. Signeeraus oli tarkoitus muuttaa toisenlaiseksi, mutta toimituksen henkilöstön vähyyden ja kiireen vuoksi se jäi tekemättä. Tämä ei tee juttusarjasta piilomainontaa.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava. (JO 19).

Satakunnan Työn juttusarja kertoo lehden avustajan omista kokemuksista fyysisen kuntonsa kohottamisessa porilaisessa kuntokoulussa henkilökohtaisen valmentajan johdolla. Kolumnin luonteinen juttu on signeerattu toimittajan kuvalla ja seuraavalla tekstillä: ”NN by Bobby.Wellness Center”.

Tiedonvälityksen luotettavuudelle on tärkeää, että lukija pystyy erottamaan toimituksellisen aineiston maksetuista ilmoituksista. Alan yhteisesti hyväksytyissä pelisäännöissä sanotaan, että raja on pidettävä selvänä. Lausumassaan (3484/L/05) Julkisen sanan neuvosto korostaa periaatetta, jonka mukaan rajan on näytettävä myös ulospäin selkeältä – ei riitä, että sen sanotaan olevan selkeä. Sekoittamalla tekstissä mainitun yrityksen jutun signeeraukseen Satakunnan Työ hämärsi tätä rajaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Työ on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.