3761/KL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi nimimerkin kirjoittaman pakinan, jossa käsiteltiin muun muassa kuoroja ja niiden johtamistapoja. Toimitus lievensi pakinan sanamuotoja oikaisulla. Kritiikin kohde ei halunnut julki omaa kannanottoaan. Vapauttava.

Uusi Rauma julkaisi 25.4.2007 pakinan, jossa käsiteltiin muun muassa raumalaisia kuoroja.

Kantelija on kuoronjohtaja.

Kantelu 30.4.2007

Kantelijan mukaan Uuden Rauman Kummisetä -palstalla julkaistiin sangen arvottunutta ja tosiasioihin perustumatonta tietoa. Osa spekulaatiosta on sellaista, joka ei ole voinut syntyä vain julkisen tiedon varassa. Jutun kirjoittajan motiiveihin on vaikuttanut sellainen henkilö, jonka etu olisi kantelijan työn hankaloittaminen. Tietolähteellä on ollut ilmeinen halu vahingoittaa ja mustamaalata kantelijan mainetta.

Kirjoittaja on kantelijan mielestä käyttänyt tietoja yksipuolisesti eikä niitä ole tarkistettu häneltä, hänen työnantajaltaan tai kuoron hallitukselta. Jutussa sekoitetaan faktat ja spekulaatiot. Kantelijalle ei annettu mahdollisuutta samanaikaiseen kuulemiseen, eikä hänen sallittu esittää omaa näkemystään jälkeenpäin niin kutsutussa oikaisussa, josta edelleen oli luettavissa selkeä arvottuneisuus. Kantelijan mielestä on eettisesti kyseenalaista julkaista virheellisiin asiatietoihin perustuvaa spekulaatiota ja kritiikkiä ilmoittamatta kirjoittajan henkilöllisyyttä. Lukijan on sen vuoksi mahdoton arvioida kirjoittajan motiiveja.

Uuden Rauman vastaus 10.5.2007

Päätoimittaja Janne Rantanen kertoo, että Kummisedän palstalla käsitellään lähinnä raumalaista kulttuuri- ja viihde-elämää. Kummisetä yhdistelee faktaa ja spekulaatiota. Viihdesivun alalaitaan tai reunaan taitettuna kolumnia ei kuitenkaan sekoita uutisiin tai kulttuurikritiikkiin. Kummisetä on

kollektiivinimimerkki, jonka taustalla ovat lehden toimittajat ja avustajat. Kantelija otti yhteyttä päätoimittajaan heti kolumnin ilmestyttyä ja vaati oikaisua. Kantelija ei halunnut itse kirjoittaa mitään, mutta päätoimittaja lupasi tarkentaa asioita toimituksen nimissä. Pakina ei kuitenkaan sisältänyt varsinaisia asiavirheitä.

Kantelijaa olisi päätoimittajan mukaan ilman muuta kuultu samanaikaisesti, jos kyse olisi ollut uutisen tekemisestä kuoron laulajakadosta. Lähdekritiikki on aina paikallaan, ja päätoimittaja myöntääkin, että tässä on ehkä uskottu liikaa muutamia kuoron entisiä ja nykyisiä jäseniä. Hän kuitenkin kiistää sen, että toimitus haluaisi mustamaalata ketään. Kantelijaakin haastateltiin samoihin aikoihin kulttuuriuutiseen, jossa kerrottiin neljän kuoron yhteiskonsertista.

Ihannetilanteessa kaikkien lehden juttujen alla seisoisi kirjoittajan nimi. Pienessä kaupungissa keskustelu tyrehtyy äkkiä, jos asioita ei voi kertoa myös nimimerkin suojassa tai toimittajan tausta-aineistoksi. Kummisedän kirjoituksen muutamat kriittiset rivit eivät kohdistu vähimmässäkään määrin kantelijan persoonaan – ainoastaan hänen toimintaansa Rauman kaupungin kansalaisopiston piirinä toimivan kuoron johtajana.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

Pakinoitsija Kummisetä käsittelee kansalaisopiston piirinä toimivaa kuoroa ja sitä johtavaa kantelijaa. Tekstissä muun muassa sanotaan, että kuoron laulajakato johtuu tiukasta ja vaativasta johtajasta ja että laulajien ja johtajan tulehtuneista suhteista on raportoitu myös opiston rehtorille. Kuoron johtajan arvellaan myös vaihtuvan syksyllä. Seuraavassa lehdessä päätoimittaja kirjoittaa oikaisuna, että kantelija ei ole käytettävissä syksyllä kuoron johtajaksi ja että spekulointi uudesta johtajasta on Kummisedän yksityisajattelua. Oikaisussa laulajakadon arvellaan johtuvan pikemminkin pyrkimyksestä nostaa kuoron tasoa kuin tulehtuneista suhteista tai kuppikunnista.

Pakina suosii kärjekkäitä ilmaisuja, joita voidaan esittää myös nimimerkin suojasta. Kuorolaulu on julkisesti esitettävää taidetta. Niin kuoroa kuin sen johtajaakin pitää voida arvioida avoimesti. Ketään ei kuitenkaan saa loukata henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Julkisen sanan neuvoston mielestä Kummisetä pysyy hyvän journalistisen tavan puitteissa. Lehden julkaisema oikaisu vielä lievensi pakinan ilmaisuja. Lisäksi kantelijalla olisi ollut mahdollisuus vastata epäoikeudenmukaiseksi kokemiinsa arvioihin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Uusi Rauma ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.