3757/AL/07

Vapauttava

Lehti järjesti laihdutuskilpailun, josta pois äänestetty osanottaja ei luottanut äänestyksen järjestelyihin eikä saanut lehdeltä vastausta sähköpostikirjeisiinsä. Lisäselvitysten jälkeen kantelija hyväksyi putoamisensa. Neuvosto piti ymmärrettävänä sitä, että lehti ei vastannut kantelijan viesteihin. Vapauttava.

KG -lehti järjesti terveellisten elämäntapojen kisan painetussa lehdessä ja verkkosivuillaan. Lukijat pudottivat äänestämällä alun perin kahdeksasta kilpailijasta yhden kerrallaan pois.

Kantelu 16.4.2007

Kantelija epäilee, että hänen tipahtamisensa KG -lehden Onnistuja 2007 -kisasta ei perustu äänestystulokseen. Hänen tekemiensä laskelmien perusteella negatiivisten ja positiivisten äänten kaava poikkeaa olennaisesti muista kilpailijoista. Kantelija pyysi lehdeltä perusteet siitä, miten äänet on laskettu, mutta vastausta ei kuulunut.

Kantelija kertoo hyväksyvänsä putoamisen, jos kyse on reilusta pelistä. Hän kuitenkin epäilee, että hänen esittämänsä voimakas kritiikki kilpailua kohtaan on voinut vaikuttaa putoamiseen – varsinkin kun mitään selvitystä ei ole tullut.

KG -lehden vastaus 30.4.2007

Päätoimittaja Päivi Laakso vastaa, että äänestyksen säännöt on julkaistu lehdessä ja että kantelija on yksi kahdeksasta kilpailijasta. Lukijaäänestyksen perusteella hän tippui kisasta toisella äänestyskierroksella. Toimitussihteerille lähettämissään kahdessa sähköpostissa kantelija tekee virheellisiä laskelmia ja johtopäätöksiä. Kantelija keräsi huomattavan suuren osan kaikille kilpailijoille annetuista äänistä, mutta merkittävä osa hänen saamistaan äänistä oli negatiivisia. Eivät edes bonuspisteet riittäneet nostamaan häntä muiden edelle.

Kilpailun puhelinäänestyksestä vastaa Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n alihankkija. Kilpailijoiden saamat postikorttiäänet ja bonuspisteet päivittää lehden toimituksen sihteeri. Postikorttiäänet säilytetään toimituksessa.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

KG -lehti järjesti Onnistuja 2007 -kisan, jossa kahdeksan henkilöä kilpaili lukijoiden suosiosta. Kisan säännöt kerrottiin lehdessä. Niiden mukaan lukijat äänestävät pois yhden kilpailijan kerrallaan kunnes voittaja ratkeaa. Kantelija putosi toisella kierroksella ja epäili virhemahdollisuutta ääntenlaskussa. Hän ei saanut lehden toimituksesta vastausta sähköpostitiedusteluihinsa.

Asiatietojen virheettömyys ja luotettavuus ovat tiedonvälityksen uskottavuudelle ensiarvoisen tärkeitä. Julkisen sanan neuvoston hankkimien selvitysten perusteella KG -lehti kertoi avoimesti kisansa säännöt ja noudatti niitä. Myös kantelija on julkisesti ilmoittanut hyväksyneensä lehden toiminnan. Kantelijan kirjalliset selvityspyynnöt toimitukselle olivat tulkinnanvaraisia, joten on ymmärrettävää, että toimitus ei vastannut niihin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että KG -lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.