3743/PL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, johon toimitus oli hankkinut kirjoituksessa arvostellun puolueen ja kansanedustajaehdokkaan tukiryhmän vastauksen. Toimitus lyhensi ja editoi mielipidekirjoitusta niin, että sen sisältö ei muuttunut. Vapauttava.

Sydän-Satakunta julkaisi 1.3.2007 mielipidekirjoituksen, johon toimitus oli hankkinut kirjoituksessa arvostellun puolueen ja kansanedustajaehdokkaan tukiryhmän vastauksen.

Kantelu 5.3.2007

Kantelijan mukaan hänen lähettämäänsä mielipidekirjoitusta oli luvatta muutettu. Toimitus oli myös luvannut ottaa yhteyttä häneen, jos kirjoitusta pitää muuttaa. Yhteydenottoa ei kuulunut. Kantelijan mielestä oli asiatonta, että kirjoituksessa arvosteltu puolue sai samassa yhteydessä vastata hänen mielipiteeseensä.

Sydän-Satakunnan vastaus 23.4.2007

Päätoimittaja Timo Simula vastaa, että kantelijan mielipidekirjoitusta editoitiin ja lyhennettiin. Toimituksen lyhentämisoikeudesta on maininta mielipidesivulla. Koska kirjoituksessa esitettiin kansanedustajaehdokkaasta tietoja, jotka asettivat hänet erittäin kielteiseen julkisuuteen, päätoimittaja kertoo varanneensa kritiikin kohteelle mahdollisuuden omaan kannanottoon samassa lehdessä.

Kantelija oli pyytänyt ottamaan yhteyttä, jos kirjoitusta ei julkaista.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).

Sydän-Satakunta julkaisi kantelijan mielipiteen, jossa kritisoitiin kokoomusta ja sen kansanedustajaehdokkaan toimintaa. Toimitus lyhensi ja korjasi mielipidekirjoitusta ennen sen julkaisua. Lehti julkaisi kirjoituksen yhteydessä kritiikin kohteeksi joutuneen vastauksen.

Julkisen sanan neuvoston mielestä mielipidekirjoitusta voi lyhentää ja muokata, jos sen sisältö ei ratkaisevasti muutu. Tässä tapauksessa toimitus ei loukannut kirjoittajan oikeuksia. Kritiikin kohteeksi joutuneen kuuleminen samassa yhteydessä on hyvän journalistisen tavan mukaista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sydän-Satakunta ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.