3740/PL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen kolmen kunnan yhteislautakunnan luottamushenkilövalinnoista. Omalla nimellään esiintynyt kirjoittaja käsitteli kirjoituksessaan useita henkilöitä hyvinkin henkilökohtaisella tasolla. Kantelijasta kirjoittaja sanoo muun muassa, että ”NN vaati naama punahohtoisena seitsemää paikkaa…”. Vapauttava.

Juvan Lehti julkaisi 22.2.2007 mielipidekirjoituksen kolmen kunnan yhteislautakunnan luottamushenkilövalinnoista. Omalla nimellään esiintynyt kirjoittaja käsitteli kirjoituksessaan useita henkilöitä hyvinkin henkilökohtaisella tasolla.

Kantelu 25.2.2007

Kantelijan mukaan mielipidekirjoituksessa puututaan hänen henkilöönsä loukkaavalla tavalla. Kirjoituksessa on runsaasti ylimalkaisia heittoja, joita ei perustella mitenkään. Erityisen loukkaavana kantelija kokee sanonnan ”naama punahohtoisena”. Hän kertoo punastumisen johtuvan lääkärin toteamista, aineenvaihduntaan liittyvistä syistä, joille hän itse ei mahda mitään. Kantelijan mielestä huomion kiinnittäminen henkilökohtaiseen, terveyteen liittyvään ominaisuuteen ei ole korrektia. Vaikka joku ilkkuakseen siitä kirjoittaisikin, tulisi lehden toimituksella olla sen verran hienotunteisuutta, että asiattomat heitot karsittaisiin pois. Kantelija ei myöskään katso olevansa velvollinen selittelemään terveyteensä liittyviä asioita lehdessä.

Juvan Lehden vastaus 23.4.2007

Päätoimittaja Antero Heikkinen vastaa, että Juvan poliittinen kulttuuri on muuttunut erityisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana: Juva-henkisyydestä on siirrytty henkilöiden väliseen kinasteluun. Juvan Lehdessä julkaistiin 22.2.2007 samalla sivulla kolme mielipidekirjoitusta, joiden kirjoittajat tiesivät etukäteen myös toisten kirjoitusten sisällöstä. Kantelija oli yksi kirjoittajista. Hänen terveydellisistä asioistaan päätoimittajalla ei ole mitään tietoa.

Ratkaisu

Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Mielipidekirjoituksessa kuvataan kunnallispolitiikkaan liittyviä ristiriitoja, joita kirjoittaja käy läpi henkilö henkilöltä. Kantelijasta kirjoittaja sanoo muun muassa, että tämä ”vaati naama punahohtoisena seitsemää paikkaa…”.

Poliittisessa mielipidekirjoittelussa sallitaan kärjekkäät ja hyvinkin pitkälle henkilöön käyvät ilmaisut. Julkisen sanan neuvosto kuitenkin korostaa, että ketään ei pidä tahallaan loukata esimerkiksi terveydentilan vuoksi. Tässä tapauksessa ilmaisu ei ole ulkopuolisin silmin arvioituna henkilökohtaisesti loukkaava. Lisäksi kantelijalla oli mahdollisuus ennen julkaisua puuttua kirjoituksen sisältöön ja kertoa häntä loukanneesta kohdasta toimitukselle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Juvan Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.