3729/MTV/07

Vapauttava

Tv-uutisissa kerrottiin autoverotuksen uudistamisesta Suomessa. Raporttia taustoitettiin muun muassa tiedoilla autokannan iästä sekä uusien ja vanhojen tuontiautojen vaikutuksesta siihen. Jutussa sanottiin, että 8-vuotiaana tuotu käytetty auto vanhentaa 10-vuotiasta suomalaista autokantaa. Ratkaisun mukaan väite sinällään ei pidä paikkaansa, mutta sille oli pitävät perusteet raportissa. Ainakaan olennaisesta virheestä ei ollut kyse. Vapauttava.

MTV3:n uutisissa kerrottiin autoverotuksen uudistamisesta Suomessa. Raporttia taustoitettiin muun muassa tiedoilla autokannan iästä sekä uusien ja vanhojen tuontiautojen vaikutuksesta siihen.

Kantelu 29.1.2007

Kantelijan mukaan MTV3:n uutisissa kerrottiin, että käytettyjen tuontiautojen keski-ikä on noin 8 vuotta. Edelleen kerrottiin, että autokannan keski-ikä on noin 10,5 vuotta. Nämä tiedot ovat oikeita. Törkeään valehteluun syyllistyttiin väitettäessä käytettyjen tuontiautojen vanhentavan autokantaamme. Kantelija soitti päivystävälle uutispäällikölle seitsemän uutisten jälkeen, mutta uutinen toistettiin muuttamattomana kymmenen uutisissa.

MTV3:n vastaus 23.3.2007

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että jutussa käsiteltiin autoverotuksen uudistamista ja kerrottiin, että tavoitteena on siirtää painopiste hankinnasta kulutukseen. Tämä rohkaisisi kuluttajia hankkimaan uusia autoja ja nuorentaisi näin autokantaa. Jutussa todettiin Suomeen tuotavien autojen vanhentavan autokantaa. Väite perustuu yksinkertaiseen, loogiseen päätelmään: Suomen autokanta nuorenee, jos kuluttajat vaihtavat keski-iältään 10,5-vuotiaat autonsa uusiin eivätkä osta maan ulkopuolelta käytettyjä, 8,5 vuotta vanhoja autoja.

Juttua varten haastatellut asiantuntijat totesivat ulkomailta tuotavien käytettyjen autojen vanhentavan Suomen autokantaa ja toivoivat autoverotuksen remontin kiihdyttävän uusien autojen myyntiä. Autokannan ikää voi tarkastella perustellusti useammasta näkökulmasta. On ilmiselvää, että keski-iältään 8,5-vuotias tuontiauto on nuorempi kuin 10,5-vuotias keskiverto suomalaishenkilöauto. Jos kuluttaja valitsee Saksasta tuodun 8,5-vuotiaan BMW:n uuden Nissanin sijaan, niin hänen päätöksensä vanhentaa Suomen autokantaa. Perusteellisten taustaselvitysten ja lukuisten haastattelujen perusteella jutussa päädyttiin toteamukseen, että käytetyt tuontiautot vanhentavat autokantaamme.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

MTV3:n uutisraportti kertoi ajatuksista muuttaa autoveron kohdentumista hankinnasta kulutukseen. Juttuun haastatellut asiantuntijat ja päättäjät uskoivat sen ansiosta auton ostajan valitsevan mieluummin uuden auton kuin Euroopasta tuodun käytetyn auton. Toteamus, jonka mukaan 8-vuotias tuontiauto vanhentaa 10-vuotiasta autokantaa, ei sinänsä pidä paikkaansa. Uutisraportin kokonaisuudessa toteamusta voi kuitenkin pitää perusteltuna, koska vanhat tuontiautot korvaavat uusien autojen ostoa. Ainakaan olennaisesta virheestä ei Julkisen sanan neuvoston mielestä ole kyse.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.