3705/SL/06

Vapauttava

Sanomalehti julkaisi uutiset käräjäoikeuden istunnosta ja tuomiosta. Uutiset olivat myös lehden nettiversiossa. Kantelijan nimi mainittiin molemmissa jutuissa. Lehti julkaisi ensimmäisen uutisen jälkeen kantelijan kirjoituksen mielipideosastolla. Kantelija on julkisuuden henkilö, joka johtamiensa yhtiöiden kautta on erityisen luottamuksen kohde ja käyttää taloudellista valtaa. Tämän vuoksi hänen nimensä saattoi mainita uutisissa. Vapauttava.

Kaleva julkaisi 25.10. ja 11.11.2006 uutiset käräjäoikeuden istunnosta ja tuomiosta. Uutiset olivat myös lehden nettiversiossa, Kaleva.plussassa. Kantelijan nimi mainittiin, ja nettilehdessä hänestä julkaistiin myös arkistokuva. Kaleva julkaisi 27.10.2006 kantelijan kirjoituksen mielipideosastolla.

Kantelu 23.11.2006

Kantelijan mukaan Kaleva julkaisi 25.10.2006 uutisen ”Oululaisen liikemiehen syytekäsittely alkoi”. Uutisessa mainittiin muun muassa, että syyttäjä vaatii Huutokauppakamarin puheenjohtajalle Kalervo Siiralle sakkorangaistusta näpistyksestä ja hallinnan loukkauksesta. Kantelija hämmästelee, että hänen nimensä ja hänen osittain omistamansa Oulun Kullan nimi mainitaan näin vähäisen rikossyytteen yhteydessä. Kantelija kiistää olevansa julkinen henkilö, koska ei ole mukana politiikassa, yhdistyksissä eikä seuraelämässä. Hän on ollut jo vuosia sairauseläkkeellä ja nyt myös vanhuuseläkkeellä. Kantelija kertoo olevansa perheen omistamien Oulun Kullan ja Oulun Panttilainakonttorin hallitusten puheenjohtaja, mutta hän ei ole mukana yhtiöiden päivittäisessä toiminnassa. Kantelija lähetti lehteen ”oikaisun mielipidesivulle pantavaksi”. Kaleva julkaisi sen muokattuna 27.10.2006.

Uutinen tuomiosta oli lehdessä 11.11.2006 otsikolla ”Huutokauppakamarin puheenjohtajalle sakkoja”. Sama uutinen julkaistiin 10.11.2006 lehden nettisivuilla. Kantelijan mielestä ”älytön nettiuutisointi” jatkui 3,5 päivää.

Kalevan vastaus 4.1.2007

Päätoimittaja Risto Uimosen vastauksen mukaan Kaleva julkaisi kaksi lyhyttä Kalervo Siiraa koskevaa uutista lehdessä ja Kalevan nettipalvelussa Kaleva.plussassa. Ensimmäisessä uutisessa kerrottiin Oulun Huutokauppakamari Oy:n hallituksen puheenjohtajan Kalervo Siiran saamasta syytteestä ja asian oikeuskäsittelystä. Siira kertoi jutussa oman kantansa asiaan. Toisessa uutisessa kerrottiin oikeudenkäynnin tulos. Siira tuomittiin sakkoihin hallinnan loukkauksesta. Uutisessa mainittiin myös, että syyte näpistyksestä hylättiin.

Siiran nimen maininta perustui hänen yhteiskunnalliseen asemaansa. Siira on Oulussa tunnettu, vaikutushaluinen ja vaikutusvaltainen henkilö. Tätä asemaa hänen omat aktiviteettinsa ovat pitäneet julkisuudessa yllä neljännesvuosisadan. Hän on esiintynyt yrittäjänä, yritysjohtajana, oman alansa asiantuntijana ja aktiivisena mutta myös ristiriitaisia tuntoja herättävänä kansalaisena. Siiran julkinen toiminta alkoi kiinteistönvälittäjänä ja vaihtui myöhemmin Oulun Panttilainakonttoriin ja Oulun Huutokauppakamariin. Oulun Puhelimen omistusjärjestelyissä Siira myös toimi aktiivisesti julkisuudessa.

Kalevan uutisoiman oikeudenkäynnin aikana Siira toimi Huutokauppakamari Oy:n ja Panttilainakonttorin hallituksen puheenjohtajana. Tässä asemassa häneltä voi odottaa erityistä nuhteettomuutta. Oikeudessa käsitellyssä riita-asiassa oli kyse Siiran pakkohuutokaupassa Huutokauppakamarille ostamasta Joloskuusikon tilasta. Syyte ja tuomio ovat sen kaltaisia tietoja, että niillä on yleistä merkitystä arvioitaessa Siiran integriteettiä – perustuuhan Panttilainakonttorin ja Huutokauppakamarin liiketoiminta asiakkaiden toimeksiantoihin, joista osa tehdään taloudellisessa ahdingossa.

Ratkaisu

Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).

Kaleva kertoi oikeudenkäynnistä ja tuomiosta, joka annettiin kansliapäätöksenä kaksi viikkoa istuntopäivän jälkeen. Lehti antoi kantelijalle mahdollisuuden selvittää omia näkemyksiään kirjoituksessa, joka julkaistiin heti oikeuskäsittelyn jälkeen.

Nimen julkaisussa on punnittava sitä vahinkoa, jonka nimen julkaiseminen nimetylle, hänen perheelleen ja lähiympäristölleen aiheuttaa, ja sitä yleistä merkitystä, joka nimen julkaisemisella on. Kantelija on julkisuuden henkilö, joka johtamiensa yhtiöiden kautta on erityisen luottamuksen kohde ja käyttää taloudellista valtaa. Tämän vuoksi Julkisen sanan neuvosto katsoo, että hänen nimensä saattoi mainita oikeudenkäyntiuutisessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kaleva ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.