3702/KL/06

Vapauttava

Lehti ilmoitti pääkirjoituksessaan poistavansa kantelijan, joka on kaupunginvaltuutettu, poliitikkojen kirjoituspalstalta ”Suora yhteys kaupungintalolta”. Lisäksi kirjoituksessa viitattiin vuosien takaiseen kaavoitusprosessiin, jossa kantelijan mielestä oli virhe. Päätoimittajalla on oikeus valita lehden kolumnistit vapaan harkintansa mukaan. Maininta kaavoitusprosessista oli niin yleisluontoinen, että olennaista virhettä siinä ei voinut olla. Vapauttava.

Uusi Lahti ilmoitti pääkirjoituksessaan 19.8.2006 poistavansa kantelijan, lahtelaisen kaupunginvaltuutetun poliitikkojen kirjoituspalstalta ”Suora yhteys kaupungintalolta”. Lisäksi kirjoituksessa viitattiin vuosien takaiseen kaavoitusprosessiin.

Kantelu 17.11.2006

Kantelijan mukaan Uuden Lahden pääkirjoitus leimaa hänet ja alueen ympäristöjärjestöt riesaksi ja kehityksen esteiksi. Päätoimittaja Naskinen poistaa kantelijan lehtensä kirjoituspalstalta ”Suora yhteys kaupungintalolta”. Tämä on kantelijan mielestä osoitus täydellisestä demokratiatajun puutteesta. Kantelija kysyy, voiko päätoimittaja omien mieltymystensä mukaan valita palstatilaa saavat poliitikot.

Pääkirjoituksessa mainittua kaavaa vastusti ympäristöväki. Kantelijan mukaan kaavan kaatoi kuitenkin liito-orava. Päätoimittaja levittää tarkoituksellisesti väärää tietoa ja yllyttää yleistä mielipidettä ympäristönsuojelua vastaan.

Uuden Lahden vastaus 12.12.2006

Päätoimittaja Kari Naskisen vastaus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: ”Uusi Lahti valitsee itse kirjoittajansa”.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

Uuden Lahden pääkirjoituksessa käsitellään muun muassa Vesijärvelle suunniteltua F1-veneiden MM-osakilpailua, joka saattaa valitusten vuoksi peruuntua. Kirjoituksessa päätellään, että peruuntuminen on kantelijan syy. Pääkirjoituksessa ilmoitetaankin, että kantelija poistetaan poliitikkojen kirjoituspalstalta. Tekstin mukaan luonnonsuojelijoiden tekemien valitusten vuoksi ”meni Kujalan logistiikkakeskuksen kanssa melkein kymmenen vuotta hukkaan”.

Pääkirjoituksessa ilmaistaan tarvittaessa lehden linja ja otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin ja tapahtumiin. Pääkirjoitus on luonteeltaan mielipidekirjoitus, jossa tavallista kärjekkäämmätkin ilmaisut ovat luontevia. Kantelija on poliitikkona ja valtuutettuna yhteiskunnallisen vallan käyttäjä, joten hänen on kestettävä kritiikkiä. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että toimitus ja viime kädessä päätoimittaja päättää lehden sisällöstä ja sen kirjoittajista. Maininta logistiikkakeskuksesta on yleisluontoinen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Uusi Lahti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.