3698/PL/06

Vapauttava

Paikallislehti julkaisi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä samana päivänä uutisen, pääkirjoituksen ja mielipidekirjoituksen. Kantelija, joka oli valitusprosessin käynnistäjä, sai kommentoida asiaa heti lehden seuraavassa numerossa omassa kirjoituksessaan. Oikeusprosessin aikana asianosaista ei ole välttämätöntä kuulla samanaikaisesti kaikissa vaiheissa. Vapauttava.

Sisä-Savon Lehti julkaisi 10.10.2006 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä uutisen, pääkirjoituksen ja mielipidekirjoituksen. Kantelija, joka on valitusprosessin käynnistäjä, sai 12.10.2006 kommentoida asiaa. Lehti julkaisi aiheesta vielä 24. ja 31.10.2006 kaksi mielipidekirjoitusta.

Kantelu 6.11.2006

Kantelijan mukaan Sisä-Savon Sanomissa 10., 24. ja 31.10.2006 julkaistuissa kirjoituksissa on useita merkittäviä virheitä. Kirjoitukset on laadittu niin, että lukijat eivät voi erottaa tosiasioita mielipiteistä. Kirjoitukset mustamaalaavat kantelijaa. Niissä on tuotu esiin kantelijan nimi ja tietoja, jotka saattavat hänet erittäin kielteiseen julkisuuteen. Tästä huolimatta kantelijalle ei ole annettu mahdollisuutta esittää omia näkemyksiään missään vaiheessa. Kantelija toivoo, että neuvosto voisi puuttua kirjoitteluun sen lopettamiseksi tai että ainakin kantelijaa kuultaisiin ennen kirjoitusten julkaisemista.

Sisä-Savon Sanomien vastaus 27.12.2006

Päätoimittaja Timo Ruotsalainen kertoo, että kirjoitukset käsittelevät tapausvyyhteä, jossa Rautalammin kunnanvaltuusto päätti erottaa sosiaalijohtajansa. Prosessi kesti oikeuskäsittelyineen neljä ja puoli vuotta, ja se herätti laajaa huomiota. Lehdessä 10.10.2006 julkaistu pääkirjoitus ja mielipidekirjoitus pohjautuvat Korkeimman hallinto-oikeuden 5.10.2006 antamaan päätökseen, jossa prosessille laitettiin virallisesti piste. KHO hylkäsi ex-sosiaalijohtajan valitukset. Pääkirjoituksessa palautettiin mieliin prosessin vaiheet ja pohdittiin, mitä opittavaa tapauksessa oli. Yleisönosastokirjoituksessa aktiivinen kunnallispoliitikko kertasi pitkän ja poikkeuksellisen prosessin vaiheet. Samassa numerossa lehti julkaisi myös uutisen oikeuden päätöksestä.

Lehti julkaisi 12.10.2006 kantelijan vastineen, jossa päätoimittajan mukaan arvioitiin laajasti tuomioistuinten toimintaa, mutta yhtään virhettä kantelija ei lehden kirjoituksista yksilöinyt. Lehden 24. ja 31.10.2006 julkaisemat yleisönosastokirjoitukset olivat vastauksia, joiden mukaan oikeuden päätöksissä ei ole tulkinnanvaraa. Kantelija ei ole näiden kirjoitusten jälkeen pyytänyt vastinetta tai oikaisua. KHO:n ratkaisusta kertoneen pääkirjoituksen tai mielipidekirjoitusten julkaisemista varten lehden ei ole ollut tarpeen ottaa etukäteen yhteyttä kantelijaan.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).

Kantelija on Rautalammin entinen sosiaalijohtaja, joka irtisanottiin virastaan 2003. Sisä-Savon Lehden uutis- ja mielipidepalstoilla kerrottiin tapahtumista ja kommentoitiin 10.10.2006 vuosia kestäneen oikeusprosessin päättymistä. Seuraavassa numerossaan 12.10.2006 lehti julkaisi kantelijan kirjoituksen. Lokakuun lopussa lehdessä oli vielä kaksi mielipidekirjoitusta sosiaalijohtajan irtisanomisprosessista.

Vuosia kestänyt oikeusprosessi alkoi kunnanvaltuuston päätöksestä, jolla johtava viranhaltija irtisanottiin. Lehden tehtävä on tehdä uutisia ja julkaista mielipiteitä, jotka liittyvät yhteiskunnalliseen vallankäyttöön ja poliittiseen päätöksentekoon. Kauan kestävissä prosesseissa asianosaista ei välttämättä tarvitse kuulla samanaikaisesti jokaisessa käänteessä. Tässäkin tapauksessa kantelija sai omat näkemyksensä julki heti seuraavassa lehden numerossa. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että toimitus ja viime kädessä päätoimittaja päättävät siitä, mitä lehdessä julkaistaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sisä-Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.