3693/YLE/06

Vapauttava

Ajankohtaisessa kakkosessa esitettiin raportti ”Turvallisuuspommi liikenteessä”, jossa muun muassa kerrottiin, että Suomen teillä liikkuu satakunta jarruvikaista bussia. Poleemisessa raportissa kuultiin kuljettajia, katsastajaa, ajoneuvohallintokeskusta sekä bussia valmistavaa ja sitä käyttävää Koiviston Auto -yhtymää, jonka edustajalla oli mahdollisuus kommentoida väitteitä ohjelmassa ja tarkistaa se ennalta. Vapauttava.

Ajankohtaisessa kakkosessa esitettiin 17.10.2006 raportti ”Turvallisuuspommi liikenteessä”, jossa muun muassa kerrottiin, että Suomen teillä liikkuu satakunta jarruvikaista bussia. Raportissa kuultiin kuljettajia, katsastajaa, ajoneuvohallintokeskusta sekä bussia valmistavaa ja sitä käyttävää Koiviston Auto -yhtymää.

Kantelu 31.10.2006

Kantelijan mukaan ohjelmassa on totuudenvastaisia väitteitä, sen tietoja ei ole tarkistettu, tietolähteisiin ei ole suhtauduttu kriittisesti, mielipiteitä on tuotu esiin tosiasioina, kuvaa on käytetty harhaanjohtavasti, haastateltavan oikeuksia on rikottu ja samanaikainen kuuleminen on laiminlyöty. Kantelijan mukaan ohjelman pääväitettä turvallisuuspommista ei ole lainkaan esitetty ohjelman kohteena olevalle yritykselle. Haastattelua pyydettäessä aiheiksi on mainittu vain liikenneturvallisuus ja työergonomia. Ohjelman väitteet perustuvat myös pääosin kuljettajien haastatteluihin, mistä tulee se kuva, että kyseessä ovat tosiasiat. Yhtiötä ei ole lainkaan kuultu suurimmasta osasta ohjelman väitteitä.

Ohjelmassa haastatellulle yhtiön edustajalle ei ole kerrottu, missä yhteydessä hänen lausumiaan käsitellään. Häneltä on myös kysytty toimenkuvaan kuulumattomia kysymyksiä. Yhtiön edustajat saivat tarkastaa ohjelman ennen esitystä. Tällöin he kertoivat toimittajalle ohjelman sisältävän paljon yksipuolista ja virheellistä tietoa. Tästä huolimatta ohjelmaa ei muutettu eikä virheitä korjattu.

Yleisradion vastaus 22.11.2006

Kanavapäällikkö Ilkka Saaren mukaan toimittajalla oli juttua tehdessään useita eri lähteitä: katsastusaseman esimiehiä, ajoneuvohallintokeskuksen edustaja, työsuojeluasiantuntijoita, työterveyslääkäreitä, pääluottamusmiehiä ja lukuisia kuljettajia. Lisäksi lähteenä oli bussin valmistajan tuotekehityspäällikkö. Faktat tarkistettiin useasta eri lähteestä. Kukaan ei kiistänyt jarruvian olemassaoloa. Yhtymän konsernijohtaja sai etukäteen tiedon, että ohjelmaa tehdään Kabusien liikenneturvallisuudesta ja työergonomiasta. Hän sai valita yhtymän edustajan haastateltavaksi.

Jutussa esiin nostettu jarruvika on fakta. Sen vahvistivat sekä katsastusaseman esimies että yhtiön tuotekehityspäällikkö. Tämän vuoksi on relevanttia kysyä, onko auto turvallisuusriski liikenteessä. Yhtiön edustaja sai kommentoida jutussa tätä ja muita väitteitä. Yhtymän edustajat saivat ennalta nähdä valmiin jutun. Heille kerrottiin, että virheet voidaan korjata, jos niitä on. Heille myös kerrottiin, että mahdollisen faktavirheen kohdalla täydentävä haastattelu voidaan tehdä heti. Edustajat olivat tyytymättömiä juttuun, mutta faktavirheitä he eivät osoittaneet. Ohjelman esittämisen jälkeen yhtymän edustajat eivät ole vaatineet mahdollisten virheiden korjaamista tai omaa kannanottoa.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15).
Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useammissa välineissä. Haastateltavan tulee aina saada tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi (JO 16). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

TV2:n Ajankohtaisessa kakkosessa esitettiin raportti Kabus -merkkisen linja-auton turvallisuudesta liikenteessä ja sen työergonomiasta. Auton jarruvika tuotiin esiin korostetusti raportin nimessä, jossa puhuttiin turvallisuuspommista liikenteessä. Jutussa haastateltiin pääluottamusmiestä, työsuojeluvaltuutettua, kuljettajia, katsastajaa, ajoneuvohallintokeskuksen edustajaa ja bussia valmistavaa sekä sitä käyttävää Koiviston Auto -yhtymän nimeämää edustajaa. Yhtymän edustajat tarkistivat ohjelman etukäteen. Yhtymä ei ohjelman esittämisen jälkeen ole pyytänyt TV2:ta korjaamaan mahdollisia virheitä tai vaatinut esitettäväksi omaa kannanottoa.

Julkisen sanan neuvoston mielestä raportista käy selvästi ilmi, että autonkuljettajien työergonomiassa on joitakin puutteita ja itse autossa jarruvika, joka voi jumittaa pyörän pakkasessa. Neuvoston mielestä ohjelmassa pohditaan eri näkökulmista näiden seikkojen vaikutusta liikenneturvallisuuteen, ja myös valmistajalle ja käyttäjälle on varattu riittävä mahdollisuus vastata väitteisiin. Jos ohjelmaan oli kaikesta huolimatta jäänyt virheitä, olisi luonteva tapa ollut pyytää niiden korjaamista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että TV2 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.