3686/SL/06

Vapauttava

Keskipohjanmaa julkaisi hallinto-oikeuden päätöksestä uutisen, jossa oli epätäsmällisiä ilmaisuja. Lehti korjasi uutista julkaisemalla oikaisun, joka oli korrekti ja riittävän nopeasti julkaistu. Vapauttava.

Keskipohjanmaa julkaisi 28.9.2006 hallinto-oikeuden päätöksestä uutisen, jossa oli epätäsmällisiä ilmaisuja. Lehti julkaisi oikaisun 2.10.2006.

Kantelu 3.10.2006

Kantelijan mukaan Keskipohjanmaassa 28.9.2006 julkaistu uutinen on osa museotoimen jo vuosia jatkunutta henkilöstöongelmaa. Uutisen virheet antavat vähintäänkin epäasiallisen kuvan museonjohtajasta esimiehenä. Kantelussa viitataan myös 21.2.2006 julkaistuun uutiseen keskipohjanmaalaisten taiteilijoiden kirjeestä.

Syyskuinen uutinen julkaistiin torstaina, ja samana iltana kantelija lähetti virheen korjauksen toimitukseen. Lauantaina kantelija otti päätoimittajaan uudelleen yhteyttä, koska virhettä ei ollut korjattu. Virheen korjaus oli lehdessä vasta maanantaina, vaikka kantelija sai sen käsityksen, että korjaus tulisi jo sunnuntain lehteen. Oikaisu oli samalla paikalla kuin virheellinen uutinenkin, mutta se ei kantelijan mielestä tavoittanut niitä, jotka sen olisi pitänyt tavoittaa.

Keskipohjanmaan vastaus 24.10.2006

Päätoimittaja Lassi Jaakkola vastaa, että Keskipohjanmaan uutinen 28.9.2006 on laadittu Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen pohjalta ja on asiallinen. Siinä olleet mahdolliset virheet tai epätäsmällisyydet on korjattu. Oikaisussa ovat mukana kaikki kantelijan oikaistaviksi vaatimat asiat.

Kantelijan kuvas uutisen julkaisemisen jälkeisistä yhteydenotoista on todenmukainen, parilla tarkennuksella. Jaakkola kiistää antaneensa ymmärtää, että oikaisu julkaistaisiin sunnuntain lehdessä. Hän perehtyi päätökseen ja keskusteli uutisen laatineen toimittajan kanssa vasta sunnuntaina. Oikaisu julkaistiin heti seuraavassa lehdessä, maanantaina.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Keskipohjanmaan julkaisema uutinen suhteellisen monimutkaisesta hallinto-oikeuden päätöksestä oli pääosiltaan asianmukainen, mutta siinä oli joitakin epätäsmällisyyksiä. Päätoimittaja kävi kohdat kantelijan kanssa läpi, ja lehti julkaisi oikaisun omien tarkistustensa jälkeen maanantaina. Korjausta vaatinut uutinen oli lehdessä edellisenä torstaina. Kantelussa mainittua helmikuista uutista Julkisen sanan neuvosto ei vanhentuneena käsittele.

Tiedotusvälineiden tärkein tehtävä on oikeiden tietojen välittäminen. Virheiltä ja epätäsmällisyyksiltä ei kuitenkaan voida aina välttyä. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskipohjanmaa on toiminut asianmukaisesti ja riittävän nopeasti korjatessaan uutisessa olleet puutteet.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskipohjanmaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.