3684A/YLE/06

Vapauttava

A-Pisteen raportista oli esittelyteksti ohjelman verkkosivuilla. Sen mukaan ”hallitusammattilainen ei huolisi vammaisia yhtiöiden hallituksiin”. Neuvoston mielestä tekstille löytyi ohjelmasta kate, vaikka kantelija asettikin sen kyseenalaiseksi. Vapauttava.

Yleisradion A-piste-ohjelmasta 25. ja 26.9.2006 oli esittelyteksti ohjelman verkkosivuilla. Sen mukaan ”hallitusammattilainen ei huolisi vammaisia yhtiöiden hallituksiin”.

Kantelu 26.9.2006

Kantelijan mukaan Yleisradio mainosti A-piste-ohjelmaa nettisivuillaan seuraavalla lauseella: ”Hallitusammattilainen ei huolisi vammaisia yhtiöiden hallituksiin”. Lauseelle ei löydy minkäänlaista todellisuuspohjaa varsinaisessa ohjelmassa, vaan se antaa täysin väärän kuvan ohjelman sisällöstä. Alkuperäisessä haastattelussa Board News -lehdessä tai tv-ohjelmassa kukaan ei sanonut tai edes antanut millään tavalla ymmärtää, että vammaiset eivät olisi tervetulleita hallituksiin.

Kantelija viittaa Board Newsin (3/2006) haastatteluun, jossa Kimmo Koiso-Kanttila vastaa kysymykseen ”Mitä mieltä olet kiintiöistä?” muun muassa seuraavasti: ”Seuraavaksi kai vaaditaan maahanmuuttajille ja vammaisille 10 % hallituspaikoista!”. Kysymys liittyi lehden pääteemaan, jossa yhdistyksen naisetkin vastustavat naiskiintiöitä hallituksissa.

Yleisradion vastaus 10.10.2006

Ohjelmajohtaja Riitta Pihlajamäki sanoo, että A-piste tarttui Board Newsissa haastatellun Hallitusammattilaiset -yhdistyksen jäsenen Kimmo Koiso-Kanttilan kielteiseen kantaan kiintiöistä: ”Ehdottomasti ei sekä mies- että naiskiintiöille. …Seuraavaksi kai vaaditaan maahanmuuttajille ja vammaisille 10 prosenttia hallituspaikoista!” Looginen johtopäätös Koiso-Kanttilan lausunnosta on, että hän vastustaa myös maahanmuuttaja- ja vammaiskiintiöitä yritysten hallituksiin.

A-piste halusi haastatella Koiso-Kanttilaa, mutta tämä kieltäytyi. Ohjelmassa haastateltu Kynnys r.y.:n puheenjohtaja Jukka Kumpuvuori päätyy siihen, että Koiso-Kanttilan viittaus vammaisuuteen täyttää syrjinnän tunnusmerkistöä ja vaatii anteeksipyyntöä. Ohjelman otsikointi lähti tältä pohjalta, joten sillä on ohjelmassa todellisuuspohja ja täysi kate.

Otsikoinnin yksi tarkoitus on herättää yleisön mielenkiinto. Journalistin ohjeet eivät vaadi kertomaan uutisten artikkeleiden tai tiedotteiden otsikoissa, lööpeissä tai ohjelmien ennakkoesittelyissä kaikkia itse jutuissa esille tulevia näkökohtia. Jos näin olisi, otsikointi kävisi mahdottomaksi. Käytännössä kyse on journalistisesta näkökulmien valinnasta ja painotuksesta.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15).

A-pisteen raportti perustui olennaisilta osiltaan Board News -lehdessä olleeseen hallitusammattilainen Kimmo Koiso-Kanttilan haastatteluun. Kuten kantelusta ja Yleisradion vastauksesta voi havaita, haastattelun voi lukea vähintään kahdella tavalla. A-piste valitsi näkökulmakseen mahdollisen syrjinnän, joten ohjelman ennakkomainonnalle löytyy ohjelmasta kate. Vastakkainenkin näkökulma olisi voinut ohjelmassa täydentyä, jos Board Newsin haastattelema hallitusammattilainen olisi suostunut haastateltavaksi myös A-pisteeseen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradion TV1 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.