3682/PL/06

Vapauttava

Kälviän Seudun Sanomat julkaisi nimimerkin suojassa mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin kantelijan poliittista toimintaa. Kantelijan asema kunnanvaltuutettuna on sellainen, että lehti saattoi asettamissaan rajoissa sallia arvostelun nimimerkin suojasta. Vapauttava.

Kälviän Seudun Sanomat julkaisi 31.8.2006 nimimerkki ”Peruskäläviläisen” mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin kantelijan poliittista toimintaa.

Kantelu 17.9.2006

Kantelijan mukaan Kälviän Seudun Sanomissa julkaistiin ”Peruskäläviläisen” nimimerkkikirjoitus, joka kohdistui tunnistettavasti ja henkilökohtaisesti häneen, koska kantelijan nimi oli mainittu kirjoituksessa. Kirjoittaja piileskeli nimimerkin suojassa, mikä kantelijan mukaan on tässä tapauksessa hyvän journalistisen tavan vastaista. Lisäksi kirjoituksessa oli totuudenvastaisia väitteitä.

Kälviän Seudun Sanomien vastaus 4.10.2006

Päätoimittaja Vesa Rimpeläinen vastaa, että lehti ei yleensä julkaise nimimerkillä tunnistettavaa henkilöä sivuavaa yleisönosastokirjoitusta. Tässä tapauksessa kirjoitus oli kuitenkin ansiokas ja kuvasi poikkeuksellisen osuvasti meneillään olevaa kuntauudistusta. Toimitus katsoi, että Peltolan näkyvänä kunta- ja maakuntapoliitikkona tulee sietää itseensä kohdistuvaa, osin leikillistäkin arvostelua. Lisäksi nimimerkkikirjoittajaa ei ollut kivistänyt pelkästään kantelijan kirjoitus maakuntalehdessä, vaan aihetta kritiikkiin olivat antaneet myös Peltolan julkaisemat ”kuntatiedotteet”.

Nimimerkkikirjoittaja ei ole poliittinen vaikuttaja, eikä hänen nimeään löydy kunnan luottamushenkilöiden listalta. Nimen vaatiminen kirjoituksen alle olisi merkinnyt sen hylkäämistä, sillä kirjoittajalla oli pelko vaikeuksista myös työpaikalla.

Ratkaisu

Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä (JO, johdanto). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

Kälviän Seudun Sanomien julkaiseman kirjoituksen kritiikki kohdistui kantelijan toimintaan poliitikkona, muun muassa valtuutettuna. Värikkäiden ja henkilöönkin käyvien mielipiteiden esittäminen kuuluu olennaisesti demokraattiseen ja avoimeen päätöksentekoon, jos ilmaisut eivät loukkaa tai halvenna. Arvosteltu voi myös vastata kritiikkiin omalla kirjoituksellaan.

Erityisesti silloin kun esitetään nimettyyn henkilöön kohdistuvaa arvostelua tai tyytymättömyyttä, on suositeltavaa, että kirjoittaja esiintyy omalla nimellään. Keskusteluun voi kuitenkin lehden asettamissa rajoissa osallistua myös nimimerkillä. Julkisen sanan neuvoston mielestä lehdellä oli perusteet sananvapauden nimissä suojata niin sanotun tavallisen kuntalaisen henkilöllisyys ja julkaista kirjoitus nimimerkillä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kälviän Seudun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.