3664/SL/06

Vapauttava

Västra Nyland julkaisi kaksi juttua eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdystä kantelusta, joka käsitteli Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen toimintaa Kopparnäsissä. Juttuun haastateltu kantelija kiisti koskaan suostuneensa edes haastatteluun. Hänen mielestään jutuissa oli myös virheitä, joita hän ei kuitenkaan ollut pyrkinyt korjaamaan. Vapauttava.

Västra Nyland julkaisi 15.6.2006 kaksi juttua eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdystä kantelusta, joka käsitteli Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen toimintaa Kopparnäsissä. Jutuissa muun muassa haastateltiin kantelijaa.

Kantelu 2.8. ja lisäselvitys 28.9.2006

Kantelija kieltää antaneensa haastattelua Väsrtra Nylandille, vaikka häntä on siteerattu lehden sivulla. Hänelle ei ole esitetty edes haastattelupyyntöä. Jutuissa on myös väärää tietoa kantelijan kytköksistä Yleisradioon. Lisäksi jutuissa annetaan virheellisesti ymmärtää, että kantelija on yhtiökumppani Inmind -nimisessä yhtiössä. Myöskään eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyn kantelun kanssa hänellä ei ole mitään tekemistä.

Västra Nylandin vastaukset 29.8. ja 5.10.2006

Päätoimittaja Tommy Westerlund kertoo, että kantelija ja jutun tehnyt toimittaja olivat yhteydessä ja puhuivat virkistysalueyhdistyksestä ja eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdystä kantelusta, jonka kantelija sähköpostitse myöhemmin lähetti toimittajalle. Lehden toimittaja teki päätoimittajan mukaan haastattelua. Kantelija tiesi puhuvansa juttua tekevän toimittajan kanssa ja vastasi tämän tekemiin kysymyksiin.

Juttua varten haastateltu toinen henkilö otti itse esille huhun, jonka mukaan kantelija ja hän olisivat yhtiökumppaneita, ja kumosi sen sillä perusteella, että hän on yksityinen ammatinharjoittaja. Keskustelun jälkeen toimittaja löysi haastatellun yhtiön nettisivuilta kantelijan nimen ja maininnan tuottajan tehtävistä. Nimen perässä oli maininta Ylestä. VN siteerasi haastateltavaa, mutta lisäsi myös maininnan nettilöydöstä. Seuraavana aamuna merkintä oli poistettu yhtiön sivuilta.

Kantelija ei ole yrittänyt korjata lehden kertomaa Yle-kytköstä Västra Nylandissa. Lehti olisi sellaisen kyllä julkaissut.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

Kantelijan ja lehden käsitykset asioiden kulusta ovat kovin erilaiset. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Västra Nylandilla oli riittävät perusteet kirjoittaa jutuissaan kantelijan Yle-kytköksistä ja liikekumppanuudesta. Kantelija olisi voinut juttujen julkaisun jälkeen olla yhteydessä Västra Nylandiin ja pyytää lehteä korjaamaan mahdolliset virheet tai väärinkäsitykset.

Myös haastattelusta osapuolten kannat menevät ristiin. Haastattelu on yleisin journalistinen tiedonhankintatapa. Julkisen sanan neuvoston mielestä haastattelusuostumuksena voi pitää sitä, kun haastateltava tietää puhuvansa juttua tekevän toimittajan kanssa ja vastaa tämän esittämiin kysymyksiin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Västra Nyland ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.