3660/AL/06

Vapauttava

Lehti käsitteli pääkirjoituksessaan opetushallituksen ohjetta kouluretkien
maksuttomuudesta, viittasi ohjeen aiheuttaneeseen kanteluun ja teki selvän numerovirheen puhumalla 13 euron lasketteluretkestä, kun kyse olisi ollut 53 euron matkasta. Vaikka pienetkin virheet olisi syytä korjata, lehden tekemä virhe ei kuitenkaan käsitellyn kokonaisuuden kannalta ollut ratkaiseva.

Opettaja -lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin 10.3.2006 opetushallituksen ohjetta kouluretkien
maksuttomuudesta. Lehti julkaisi 12.5.2006 myös jutun samasta aiheesta.

Kantelu 9.6.2006

Kantelijan mukaan Opettaja -lehden pääkirjoituksessa viitattiin hänen hallintokanteluunsa ja mainittiin lasketteluretken hinnaksi 13 euroa, vaikka retken hinta-arviot alkoivat 123 eurosta ja päätyivät 53 euroon. Lehti ei korjannut virhettään pyynnöstä huolimatta eikä julkaissut kantelijan lähettämää vastinetta. Kantelija esitti myös, että lehti kirjoittaisi kodin ja koulun yhteistyöstä kantelun tehneen vanhemman näkökulmasta. Lehti julkaisikin sen jälkeen kolme kirjoitusta. Ne kaikki vahvistivat Espoon opetustoimen antamaa kuvaa käytännöistä ja hinnoista.

Opettaja -lehden vastaus 21.6.2006

Päätoimittaja Hannu Laaksola myöntää, että pääkirjoituksessa oli virhe, kun retken hinnaksi mainittiin 13 euroa. Sen olisi pitänyt olla 53 euroa. Koska virhe ei kuitenkaan ollut pääkirjoituksen aiheen kannalta olennainen vaan suhteellisen pieni, päätoimittaja ei katsonut tarpeelliseksi korjata sitä. Pääkirjoitus ei käsitellyt Espoon kantelua, vaan yleisesti luokkaretkiä. Pääkirjoitus on mielipidekirjoitus, joka kertoo kirjoittajan mielipiteen asiasta. Kiviranta ei ole esittänyt vastinetta pääkirjoituksesta Opettaja -lehdelle.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Opettaja -lehti on palstoillaan käsitellyt hallintokantelun ja opetushallituksen ohjeen vuoksi noussutta keskustelua kouluretkien maksullisuudesta. Lehti viittasi pääkirjoituksessaan kanteluun ja teki siinä yhteydessä selvän virheen: 13 euron sijasta olisi pitänyt puhua 53 eurosta. Opettaja -lehdelle toimitetussa kirjeessä ei ollut selvää vastinevaatimusta.

Julkisen sanan neuvosto korostaa, että tiedotusvälineiden tärkeä tehtävä on välittää oikeaa ja paikkansapitävää tietoa, ja pienetkin virheet olisi syytä korjata. Opettaja -lehden virhe ei kuitenkaan neuvoston mielestä ollut pääkirjoituksessa käsitellyn kokonaisuuden kannalta ratkaiseva.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Opettaja -lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.