3658/PL/06

Vapauttava

Lehti julkaisi kolumnin, jossa kulttuurisivun kirjoittajavieras käsitteli henkilökohtaisia kokemuksiaan nykytaiteen parissa vapaaseen ja assosioivaan tyyliin. Kirjoittaja mainitsi kuolleen kuvataiteilijan ja hänestä kerrotun legendan. Tämä loukkasi kuvataiteilijan omaisia. Kantelun aiheuttaneet kolumnin kohdat eivät tekstin kokonaisuuteen suhteutettuina olleet neuvoston mielestä loukkaavia. Vapauttava.

Loimaan Lehti julkaisi 13.5.2006 kolumnin, jossa kulttuurisivun kirjoittajavieras käsitteli nykytaidetta ja siihen liittyviä ilmiöitä. Hän mainitsi tekstissään tunnistettavasti myös kymmenen vuotta sitten kuolleen kuvataiteilijan, professori Alpo Jaakolan.

Kantelu 31.5.2006

Kantelijan mukaan professori Alpo Jaakolan nimitys paikalliseksi sankariksi on halventava, koska Jaakola on kansallisesti ja jopa kansainvälisesti tunnustettu kuvataiteilija. Suorastaan häpäiseväksi Alpo Jaakolaa ja hänen hautaansa kohtaan kantelija kokee puheet hautaamisesta pystyasentoon ja samassa virkkeessä mainitut Kiasman tehosekoittimet täynnä ruumiin eritteitä. Hänet on haudattu seudun ainoaan patsaspuistoon normaalisti kirkollisin menoin.

Loimaan Lehden vastaus 13.7.2006

Päätoimittaja Seppo Huiku vastaa, että Alpo Jaakola oli syntyisin Loimaalta ja tällä seudulla hän loi valtaosan mittavasta tuotannostaan. Ilmaisua ”paikallinen sankari” ei mielestäni voi pitää tässä yhteydessä millään muotoa loukkaavana tai vähättelevänä. Jaakola (1929–1997) tunnettiin särmikkäänä ja originellina taiteilijapersoonana, joka suhteellisen pienellä paikkakunnalla vaikuttaessaan luonnollisesti synnytti monenlaisia värikkäitä tarinoita ja uskomuksia. Osa näistä lukuisista legendoista elää yhä, ja yhteen sellaisista viitattiin kirjoituksessa.

Kolumni julkaistiin kulttuurisivun ”kirjoittajavieras” -palstalla. Kyse oli leimallisesti mielipidejutusta, jonka idea oli kertoa nykytaiteen herättämistä ristiriidoista. Jaakolan töistä moni aiheutti aikoinaan kohua ja pärinää, joten hänen esille ottamisensa huipputason nykytaiteen shokeerauskykyä päivittelevässä kolumnissa ei voine olla loukkaavaa.

Ratkaisu

Loimaan Lehden kolumni ”Nykytaidetta vai sirkushuveja?” julkaistiin kulttuurisivulla. Kolumnisti kirjoittaa henkilökohtaisista kokemuksistaan nykytaiteen parissa vapaaseen ja assosioivaan tyyliin.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kolumneissa on sananvapauden nimissä sallittava tavallista kärjekkäämmätkin ilmaisut. Huomattavia kulttuuripersoonia käsiteltäessä on muistettava, että julkisen tuotantonsa vuoksi he ovat myös yhteistä omaisuutta, ja heihin helposti liitetään legendoja, jotka kirjaimellisesti ottaen eivät pidä paikkaansa. Kantelussa mainitut kolumnin kohdat eivät Julkisen sanan neuvoston mielestä tekstin kokonaisuuteen suhteutettuina ole loukkaavia.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Loimaan Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.