3652/SL/06

Vapauttava

Lehti kertoi uutisessaan puistikosta, jossa on useita liito-oraville tarkoitettuja pesäpönttöjä, ja ne jouduttaisiin poistamaan lisärakentamisen tieltä. Pönttöjen rakentajan, entisen valtuutetun, mielestä jutussa oli virheitä, ja se mustamaalasi häntä. Juttu oli kuitenkin neuvoston mielestä monipuolinen, eikä kantelija ollut yrittänyt korjata mahdollisia virheitä. Vapauttava.

Valkeakosken Sanomat kertoi uutisessaan 24.2.2006 Hamkin puistikosta, jossa on useita liito-oraville tarkoitettuja pesäpönttöjä. Suurimman osan niistä on lehden mukaan tehnyt ammattikorkeakoulun talonmiehenä toimiva kantelija, joka on entinen vihreiden kaupunginvaltuutettu. Uutisen mukaan suurin osa pöntöistä jouduttaisiin poistamaan tulossa olevan lukiorakennuksen tieltä.

KANTELU

Kantelijan mukaan lehti pyrki käyttämään asemaansa hänen mustamaalaukseensa, koska hän harrasti luonnonsuojelua. Jutun tietoja ei ollut tarkistettu eikä tietolähteeseen suhtauduttu kriittisesti. Kirjoituksessa ei ollut pyritty totuudenmukaisuuteen ja se oli loukkaava. Siinä oli myös virheitä ja se vähätteli pönttöjen asettajan asiantuntemusta. Lehti ei ole oikaissut vääriä väitteitään.

LEHDEN VASTAUS

Päätoimittaja Pekka Waldenin mukaan kantelija ei ole yksityinen kansalainen. Hän on toiminut kaupunginvaltuutettuna ja tuonut näkyvästi esiin omia mielipiteitään eri tiedotusvälineissä. Siksi hänen tekemisiään on voitava seurata tavallista tarkemmin. Hän on myös saanut esittää oman mielipiteensä samassa jutussa, josta hän oli kannellut. Valtakunnallisestikin tärkeää aihetta käsiteltiin lehdessä monipuolisesti ja myös tasapuolisesti. Kantelija ei ole toimittanut lehdelle yksilöityä oikaisupyyntöä.

RATKAISU

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Olennainen virhe on
viipymättä korjattava (JO 20).

Neuvosto toteaa, että jutussa on esitetty toisistaan poikkeavia arvioita mm. liito-oravien pönttöjen määristä ja niiden asettamisen ajankohdista. Siinä on haastateltu useita henkilöitä ja myös kantelija on saanut esittää oman mielipiteensä. Asiaa on lehdessä käsitelty laajasti ja perusteellisesti eri näkökulmista. Kantelija on jälkeenpäin arvostellut muiden henkilöiden jutussa esittämiä mielipiteitä, mutta ei ole toimittanut lehdelle selvää oikaisuvaatimusta.

Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Valkeakosken Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.