3651/SL/06

Vapauttava

Lehti julkaisi uutisen kantelijan saamasta ehdollisesta vankeustuomiosta ja oheissakosta. Käräjäoikeuden mukaan kantelija syyllistyi törkeään rattijuopumukseen ja virkavelvollisuuden rikkomiseen ollessaan koko maakunnan poliisipäällystön johtovalmiusvuorossa. Lehti kertoi uutisessaan kantelijan nimen, mikä ei tekoon ja asemaan nähden ollut kohtuutonta. Lisäksi se esti kollegojen aiheettoman leimautumisen. Vapauttava.

Keskisuomalainen julkaisi 17.5.2006 uutisen kantelijan saamasta ehdollisesta vankeustuomiosta ja oheissakosta. Käräjäoikeuden mukaan kantelija syyllistyi törkeään rattijuopumukseen ja virkavelvollisuuden rikkomiseen ollessaan koko maakunnan poliisipäällystön johtovalmiusvuorossa. Lehti kertoi uutisessaan kantelijan nimen.

Kantelu 19.5.2006

Kantelijan mukaan hänet tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta 45 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja oheissakkoon. Keskisuomalainen uutisoi asian kertomalla tapahtumat, rangaistuksen, ammatin ja nimen. Kantelija katsoo, että nimen julkaiseminen ei ollut perusteltua, ja se oli tekoon ja rangaistukseen nähden selvästi kohtuutonta. Hyvän journalistisen tavan mukaan se ei ollut oikeutettua, ja sillä on haitattu ja loukattu yksityiselämää erittäin merkittävästi.

Kantelija katsoo olevansa keskivertovirkamies, eikä hän toimi missään julkisessa luottamustehtävässä. Nimen julkaisulla saattaa olla kauaskantoista merkitystä myös viran hoidolle. Verrattaessa nimen julkaisemista ja aiheutettua vahinkoa sekä yleistä merkitystä kantelija katsoo, että vahinko oli kohtuuttoman suuri. Terveydentilaa koskevilta osiltaan oikeudenkäynti oli ei-julkinen.

Keskisuomalaisen vastaus 22.6.2006

Päätoimittaja Erkki Laatikainen sanoo, että rattijuopumuksen aikaan rikoskomisario toimi koko Keski-Suomen maakunnan poliisihenkilöstön esimiehenä, koska hänellä oli johtovalmiusvuoro. Maakunnan

laajuisen alueen turvallisuudesta vastuuta kantava komisario on julkisessa vaativassa tehtävässä, jossa onnistumista arvioidaan normaalein julkisuuden kriteerein. Vaatimukset ovat tavallistakin korkeammat, kun kyseessä on poliisiviranomainen.

Keski-Suomen johtavalla sanomalehdellä on täten kaikki asiallisen journalismin perusteet nimen julkistamiseen tuomion yhteydessä. Tämä tehtiin pieteettisellä tavalla eli nimellä ei hekumoitu, vaan se suhteutettiin kokonaisuuteen.

Ratkaisu

Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31).

Keskisuomalainen kertoi uutisessaan rikoskomisarion saamasta vankeustuomiosta, jonka käräjäoikeus antoi rattijuopumuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta virkamiehen toimiessa maakunnan poliisien johtovalmiusvuorossa. Lehti kertoi myös henkilön nimen.

Oikeudessa langetettu tuomio ja sen perustelut ovat aina julkisia. Punnittaessa rikoksesta tuomitun nimen julkaisemista asetetaan vastakkain se vahinko, minkä nimen julkaiseminen nimetylle tuo ja se yleinen merkitys, mikä nimen julkaisemisella on. Tässä tapauksessa lakia valvova ja maakunnan poliisien toimintaa johtanut komisario sai vankeustuomion. Julkisen sanan neuvoston mielestä nimen kertominen henkilön tekoon ja asemaan nähden ei ollut kohtuutonta. Lisäksi se esti kollegojen aiheettoman leimautumisen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskisuomalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.