3649/KL/06

Vapauttava

Lehti julkaisi kantelijan tekemän jutun jätevesiongelmista. Toimitus julkaisi jutun yhteydessä kommenttikirjoituksen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalta, joka ei ollut vastannut toimittajan kirjallisiin kysymyksiin varsinaista juttua varten. Syynä oli henkilöiden väliset tulehtuneet suhteet. Puheenjohtaja sai päätoimittajalta ainakin joitakin kohtia jutusta kommentoitavakseen. Neuvosto painotti samanaikaisen kuulemisen tärkeyttä.
Vapauttava äänin 7-2, eriävä mielipide.

Koillismaan Uutiset julkaisi 6.4.2006 kantelijan tekemän jutun Rukan jätevesiongelmista. Toimitus julkaisi jutun yhteydessä kommenttikirjoituksen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalta, joka ei ollut vastannut toimittajan kysymyksiin varsinaista juttua varten. Hän sai pyynnön perusteella päätoimittajalta ainakin joitakin kohtia jutusta kommentoitavakseen.

Kantelu 18.5.2006

Kantelijan mukaan hänen kirjoittamansa jutun yhteydessä julkaistiin valtuuston puheenjohtajan ”vastine” ohi jutun tekijän ja antamatta sitä jutun tekijän käsiteltäväksi. Päätoimittaja ei julkaissut kantelijan vastinetta puheenjohtajalle, vaikka puheenjohtajan ”vastineessa” puhuttiin kokonaan eri asiasta, mistä haastattelussa oli kyse. Näin lukijoille jäi epäselväksi jutun ydin.

Koillismaan Uutisten vastaus 2.8.2006

Päätoimittaja Jari Lifländer vastaa lähettäneensä valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä tälle kantelijan jutusta muutaman kappaleen, joissa käsiteltiin puheenjohtajan sanomisia. Tämä lähetti vastineensa suoraan toimitukseen, ja se oli päätoimittajan mukaan asiallinen.

Päätoimittaja sanoo, että toimitus ei voi ottaa kantaa siihen, jos puheenjohtaja ei halunnut vastata suoraan kantelijalle – se johtunee kyseisten henkilöiden kunnianloukkaukseen liittyneestä oikeudenkäynnistä. Kantelijan vastineen lehti jätti julkaisematta, koska se oli loukkaava ja epäasiallinen.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2).

Kantelija tarjoutui tekemään Koillismaan Uutisiin jutun kiistanalaisesta aiheesta, jonka päätoimittaja hyväksyi. Kantelija haastatteli jutussa kalastuskunnan puheenjohtajaa, joka yhtyi kirjoittajan kriittiseen arvioon kuusamolaisesta kunnallispolitiikasta. Kantelija ei onnistunut haastattelemaan jutussa kritisoitua kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa. Lehden toimitus julkaisi jutun yhteydessä puheenjohtajan kommenttikirjoituksen. Tämän jälkeen lehti ei enää julkaissut kantelijan lähettämää kirjoitusta.

Julkisen sanan neuvosto korostaa, että edes haastattelun tarkastamisessa ei saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Koillismaan Uutiset kuitenkin yritti palvella lukijaa ja toteuttaa samanaikaisen kuulemisen velvoitetta hankkiessaan ja julkaistessaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kommenttikirjoituksen juttuun, jossa kriittiseen sävyyn käsiteltiin häntä ja kunnan jätevesiasioita. Päätoimittaja vastaa lehden sisällöstä ja päättää myös mielipidekirjoitusten julkaisemisesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Koillismaan Uutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Harri Aallon ja Jari Lindholmin eriävä mielipide:

Päätoimittajan taitamaton toiminta synnytti journalistisesti kestämättömän tilanteen. Päätoimittaja hyväksyi julkaistavaksi uutisjutun toimittajalta, joka taustansa takia on asianosainen kärhämään. Toimittaja on muun muassa kirjoittanut aiheesta kirjan, jota hänen haastattelemansa kalastuskunnan puheenjohtaja vieläpä estoitta kehuu jutussa!

Päätoimittaja menetteli myös virheellisesti luovuttamalla journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Hän antoi etukäteen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nähtäväksi uutisen tai ainakin sen osia, vaikka tätä ei ollut edes haastateltu uutisen yhteydessä.

Tuloksena syntyi erikoinen tilanne, kun lehti julkaisi samaan aikaan sekä uutisen että siihen lähetetyn vastineen. Normaalisti ensin julkaistaan uutinen ja vasta sitten vastine, jos vastineoikeus on syntynyt.

Koska kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ei mitä ilmeisimmin halunnut olla kantelijan haastateltava aiempien ristiriitojen, muun muassa oikeusjutun takia, paikkakuntansa ihmisten henkilötaustat varmasti hyvin tunteva päätoimittaja olisi voinut määrätä lehden oman toimittajan haastattelemaan tätä niistä väitteistä, joita vesiosuuskunnan puheenjohtaja uutisessa esitti.

Näillä perusteilla olimme langettavan päätöksen kannalla.